Nổi trội với phương pháp dạy và học guitar tiên tiến ứng dụng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đào tạo

Giảng dạy và đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về guitar

Kinh doanh

Kinh doanh các nhạc cụ âm nhạc, chủ yếu là Guitar

Biểu diễn

Tổ chức biểu diễn và cung cấp band nhạc cho các sự kiện

Café âm nhạc

Phòng trà, café âm nhạc

Khách hàng

bkav_logo_lienhe
bni_logo
Dai hoc Giao Thong Van Tai
Dai hoc Ngoai Thuong
Dai hoc Phuong Dong
Dai hoc Thang Long
Dai hoc Thuong Mai
Dai hoc Xay Dung
SmartCom