Tướng Quân (có video hướng dẫn)

Tone

Đánh giá

 

 

1. Ngàn vạn binh |[Am] đao giương cao hướng về phía trước |[C] ta

Chẳng làm ta bất |[G] an như khi ta ở trước mặt |[Am] nàng

Đầu đội trời |[Am] cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi |[C] sông

Mà lòng như chết |[G] đi khi hay tin nàng đã theo |[Am] chồng

 

2. Biển rộng trời |[Am] cao đâu cũng là nhà đối với |[C] ta

Mà một nơi trú |[G] chân trong tim nàng quá sao xa |[Am] lạ

Giọt lệ nam |[Am] nhi không khi nào được rơi xuống |[C] đâu

Mà giờ em trót |[G] theo ai nên ta đành phải buông |[Am] sầu.

 

ĐK:

Rượu sầu nâng suốt |[F] đêm cho quên đi ngày tháng u |[G] buồn

Rằng người ta mãi |[Em] thương nay cũng đã mỗi người một |[Am] phương

Nàng còn hay nhớ |[F] chăng khi xưa ta đã nói những |[G] lời

Dù ngày sau có |[Em] ra sao ta vẫn muốn bên người |[Am] thôi.

 

Nàng sợ ta chiến |[F] chinh bao năm không có ngày trở |[G] lại

Nàng cần người ở |[Em] bên chăm lo săn sóc cho ngày |[Am] mai

Ngày ra đi chiếc |[F] khăn em trao ta vẫn mang giữ |[G] lại

Hình dung em vẫn |[Em] đang theo ta đi hết chặng đường |[Am] dài.