Đóa hoa vô thường

Tone

Đánh giá

 

Nhịp: 3/4

key [G] _

Tìm |[G:2] em tôi |[G:3] tìm mình |[G7] hạc xương |[C] mai

Tìm |[Cm:2] trên non |[Cm] ngàn một |[G] cành hoa |[G] khôi

Nụ |[G] cười mong |[E7] manh,một |[Am] hồn yếu |[Am] đuối

Một |[D] bờ môi |[D] thơm, một |[G] hồn giấy |[G] mới

|[Em] ___ |[G] ___ |[D] ____

Tìm |[G] em tôi |[G] tìm, nhủ |[Em] lòng tôi |[Em] ơi

Tìm |[G] đêm chưa |[G] từng, tìm |[Em] ngày tinh |[Em] khôi

Tìm |[Am] chim trong |[Am] đàn ngậm |[E7] hạt sương |[Am] bay

Tìm |[Em] lại trên |[Em] sông những |[B7] dấu |[Em] hài__ |[Em] ___

 

key [Em] _

Tìm |[Em] em xa |[Em/D#] gần, đất |[Em/D] trời rộn |[Em/C#] ràng

Tìm |[C] trong sương |[C] hồng, trong |[Em] chiều bạc |[Em] mệnh

Trăng |[Em] tàn nguyệt |[Em] tận chưa |[Em] từng tuyệt |[Em] vọng

đâu |[E] em |[E] __

 

key [E] _

Tìm |[E] trong vô |[E] thường có |[E] đôi dòng |[E] kinh,

sấm |[E] bay rền |[F#m] vang Bỗng |[B] tôi thấy |[B] em

dưới |[B] chân cội |[E] nguồn Tôi |[E] mời em |[E] về

đêm |[E] gội mưa |[A] trong Em |[B] ngồi bốn |[B] bề

thơm |[B] ngát hương |[E] trầm

|[C#m] ____ |[E] ____ |[B] ___

Trong |[E] vườn mưa |[E] tạnh, tiếng |[E] nhạc hân |[A] hoan

Trăng |[B] vàng khai |[B] hội một |[B] đóa hoa |[E] quỳnh

|[C#m] ____ |[E] ____ |[B] ____ |[E] __

 

key [E] _

Nhịp: 4/4

|[E] ___ |[F#m] ______ [B] ___ |[E] ____

|[E] ___ |[F#m] ______ [B] ___ |[E] ____

 

key [A] _

|[A] ___ |[Bm] ______ [E] __ |[A] ___

|[A] ___ |[Bm] ______ [E] __ |[A] ___

|[A] ___ |[E] _____ |[A] ___ |[A] ___

|[E] ___ [A] ___

Từ |[A] nay tôi đã có người có |[Bm] em đi đứng bên [E] đời líu |[A] lo

Từ |[A] nay tôi đã có tình có |[Bm] em yêu dấu lẫy [E] lừng nói |[A] thưa

 

key [D] _

Từ |[D] em tôi đã đắp bồi có |[Em] tôi trong dáng em [A] ngồi trước |[D] sân

Từ |[D] em tôi đã đắp bồi có |[Em] tôi trong dáng em [A] ngồi trước |[D] sân

 

key [Dm] _

Mùa |[Dm] đông cho em nỗi |[Edim] buồn, chiều em ra |[A] đứng

[Gm] hát kinh đầu |[Asus4] sông____ [A7] ___

Tàn |[Dm] đông con [Dm/C] nước kéo |[Gm/Bb] lên,

chút tình mới |[G#dim] chớm____.[A] đã viên |[Dm] thành

 

key [D] _

Từ |[D] nay anh đã có nàng biết |[Em] ơn sông núi đáp [A] đền tiếng |[D] ca

Mùa |[D] xuân trên những mái nhà có |[Em] con chim hót tên [A] là ái |[D] ân

 

key [Bb] _

Nhịp 4/4

|[Bb] ____ |[Cm] ______ [F] ____ |[Bb] ____

|[Bb] ____ |[Cm] ______ [F] ____ |[Bb] ____

Nhịp: 3/4

Sen |[Bb] hồng một |[Eb] nụ, em |[Bb] ngồi một |[Bb] thuở

Một |[Gm] thuở yêu |[Dm] nhau có |[Cm] vui cùng |[Cm] sầu

Từ |[Cm] rạng đông |[F7] cao đến |[Bb] đêm ngọt |[Bb] ngào

Sen |[Bb] hồng một |[Eb] độ,

em |[Eb] hồng một |[Eb] thuở xuân |[Bb] _xanh |[Bb] ___

Sen |[Bb] buồn một |[Bb] mình.

Em |[Cm] buồn đền |[Cm] trọn mối |[Bb] tình |[Bb] ___

 

key [D] _

Nhịp: 4/4

|[D] ___ |[A] ____ |[D] ____ |[A] ____ [D] ____

Một |[D] chiều em đứng cuối |[Em] sông gió |[Bm] mùa thu rất ân |[F#m] cần

Chở |[Em] lời kinh đến núi |[F#m] non, những |[Em] lời tình em trối |[D] _trăn

Một |[D] thời yêu dấu đã |[Em] qua gót |[Bm] hồng em muốn quay |[F#m] về

Dù |[Em] trần gian có xót |[F#m] xa cũng |[Em] đành về với |[D] _quê nhà

 

key [Fm] _

Nhịp: 6/8

Từ |[Fm] đó trong |[Cm] vườn khuya Ôi |[C7/E] áo xưa em |[Fm] 

một |[Fm] chút mây |[Cm] phù du Đã |[Fm] thoáng qua đời |[G] ta

Từ |[Fm] đó trong |[Cm] hồn ta ôi |[C7/E] tiếng chuông não |[Fm] nề

Ngựa |[Fm] hí vang |[Cm] rừng xa vọng |[F#dim] suốt đất trời |[G] kia

Từ |[Fm] đó ta |[Cm] ngồi mê để |[C7/E] thấy trên |[Fm] đường xa

Một |[Fm] chuyến xe |[Cm] tựa như vừa |[G] đến nơi chia |[Cm] _lìa

Dạo

Từ |[Fm] đó ta |[Cm] nằm đau ôi |[C7/E] núi cũng |[Fm] như đèo

Một |[Fm] chút vô |[Cm] thường theo |[Fm] từng phút cao |[G] _giờ sâu

Từ |[Fm] đó hoa |[Cm] là em |[C7/E] một sớm kia |[Fm] _rất hồng

|[Fm] Nở hết trong |[Cm] hoàng hôn |[F#m] đợi gió vô |[G] thường lên

Từ |[Fm] đó em |[Cm] là sương |[C7/E] rụng mát trong |[Fm] _bình minh

|[Fm] Từ đó ta |[Cm] là đêm |[G] nở đóa hoa vô |[C] thường |[F] ___

Từ |[Fm] đó ta |[Cm] nằm đau ôi |[C7/E] núi cũng |[Fm] như đèo

Một |[Fm] chút vô |[Cm] thường theo |[Fm] từng phút cao |[G] _giờ sâu

Từ |[Fm] đó hoa |[Cm] là em |[C7/E] một sớm kia |[Fm] _rất hồng

|[Fm] Nở hết trong |[Cm] hoàng hôn |[F#m] đợi gió vô |[G] thường lên

Từ |[Fm] đó em |[Cm] là sương |[C7/E] rụng mát trong |[Fm] _bình minh

|[Fm] Từ đó ta |[Cm] là đêm |[G] nở đóa hoa vô |[C] thường |[F] ___

Đặt hợp âm: Hữu Trung