Tiếng chổi tre

Tone

Đánh giá

 

 

Những đêm |[C7M] hè Khi ve ve Đã_|[Am7]  ngủ

Tôi lắng |[Dm] nghe Trên đường Trần |[Fm] Phú

Tiếng chổi |[C7M] tre Xao xác hàng_|[Am7]  me

Tiếng chổi |[Dm] tre Đêm [Fm] hè Quét |[G] rác…

 

Những đêm |[C7M] đông Khi cơn dông Vừa |[Am7] tắt

Tôi đứng |[Dm] trông Trên đường lặng |[Fm] ngắt

Chị lao |[C7M] công Như sắt Như |[Am7] đồng

Chị lao công |[G] Đêm đông Quét |[G7] rác…

 

Sáng mai |[C7M] ra Gánh hàng hoa Xuống |[Am7] chợ

Hoa Ngọc |[Dm] Hà Trên đường rực |[G] nở

Hương bay |[C7M] xa Thơm ngát Đường |[Am7] ta

Nhớ nghe |[Dm] hoa Người quét rác |[G] Đêm qua.

 

Nhớ em |[C7M] nghe Tiếng chổi tre Chị |[Em] quét

Những đêm |[A] hè Đêm đông gió |[Dm7] rét

Tiếng chổi |[C7M] tre Sớm tối Đi |[Am7] về

Giữ sạch |[Fm] lề Đẹp [G] lối Em |[C] nghe!

 

6-1960