Đi để trở về

Tone

Đánh giá

 

Vòng hợp âm: |[G] _ |[Bm]  |[Em]  |[C] 

 

1. |[G] _Tôi đang ở một nơi rất |[Bm] xa

Nơi không có khói bụi thành |[Em] phố

Ở một |[C] nơi đẹp như mơ

|[G] _Trên cao êm êm mây trắng |[Bm] bay

Lặng nhìn biển rộng sóng |[Em] vỗ

Cuộc đời |[C] tôi là những chuyến đi |[G] dài.

 

T-ĐK:

Vượt suối thác, vượt núi |[Bm] dốc, dù chênh vênh, có xá |[Em] 

Có biết bao thứ tươi ̣đẹp vẫn |[C] cứ ở đó đang chờ |[G] tôi

Người xung quanh, ở nơi |[Bm] đây, thật dễ mến, dẫu mới |[Em] gặp

Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào |[C] (hoặc |[Cm] )tôi chào người bạn |[G] mới.

 

ĐK:

Từng chặng đường dài mà ta |[Bm] qua giờ ngồi một mình lại thấy |[Em] nhớ

Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn |[C] cao lên từ trên mái |[G] nhà

Từng chặng đường dài mà ta |[Bm] qua đều để lại kỉ niệm quý |[Em] giá

Ðể lại một điều rằng càng đi |[C] xa ta càng thêm nhớ |[G] nhà

Đi thật xa để trở |[Bm] về, đi thật xa để trở |[Em] về

Có một nơi để trở |[C] về đi...đi...để trở |[G] về.

 

2. |[G] _Tôi ₫ang ở một nơi rất |[Bm] xa

Nơi không có khói bụi thành |[Em] phố

Ở một |[C] nơi đẹp như mơ

|[G] _Trên cao êm êm mây trắng |[Bm] bay

Lặng nhìn biển rộng sóng |[Em] vỗ

Cuộc đời |[C] tôi là những chuyến đi |[G] dài.

 

T-ĐK:

Vượt suối thác, vượt núi |[Bm] dốc, dù chênh vênh, có xá |[Em] 

Có biết bao thứ tươi ̣đẹp vẫn |[C] cứ ở đó đang chờ |[G] tôi

Người xung quanh, ở nơi |[Bm] đây, thật dễ mến, dẫu mới |[Em] gặp

Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào |[C] tôi chào người bạn |[G] mới.

 

ĐK:

Từng chặng đường dài mà ta |[Bm] qua giờ ngồi một mình lại thấy |[Em] nhớ

Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn |[C] cao lên từ trên mái |[G] nhà

Từng chặng đường dài mà ta |[Bm] qua đều để lại kỉ niệm quý |[Em] giá

Ðể lại một điều rằng càng đi |[C] xa ta càng thêm nhớ |[G] nhà

Đi thật xa để trở |[Bm] về, đi thật xa để trở |[Em] về

Có một nơi để trở |[C] về đi...đi...để trở |[G] về.

 

* Cuộc đời thật đẹp khi được |[Bm] đi muôn nơi xa xôi rộng |[Em] lớn

Nhưng ta vẫn có nơi để trở |[C] về sau một chuyến |[G] đi

Điều kì diệu là con người |[Bm] ta đi xa hơn để trưởng thành |[Em] hơn

Không quên mang theo bên cạnh hành |[C] trang nỗi nhớ gia |[G] đình.

|_

ĐK:

Từng chặng đường dài mà ta |[Bm] qua giờ ngồi một mình lại thấy |[Em] nhớ

Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn |[C] cao lên từ trên mái |[G] nhà

Từng chặng đường dài mà ta |[Bm] qua đều để lại kỉ niệm quý |[Em] giá

Ðể lại một điều rằng càng đi |[C] xa ta càng thêm nhớ |[G] nhà

Đi thật xa để trở |[Bm] về, đi thật xa để trở |[Em] về

Có một nơi để trở |[C] về đi...đi...để trở |[G] _về.