Bài ca người giáo viên nhân dân

Tone

Đánh giá

 

Tone: |[Em] 

|[Em]  |[C]  |[D]  |[Bm]  |[Em]  |[C]  |[D]  |[Bm] 

|[Em] [C]  |[D] [G]  |[Am] [C]  |[Bsus4]  |[B] 

 

1. Trên những nẻo ||[Em]  đường của Tổ quốc xanh |[G]  tươi

|]_ Có những loài |[Em]  hoa thơm đậm đà sắc |[Am]  hương

|]_Có những bài |[D]  ca nghe rạo rực lòng |[G]  người

Bài ca |[C]  ấy loài hoa |[D]  ấy đẹp như |[G]  em

|[D]  Người giáo viên nhân |[G]  dân. |[B] _

 

ĐK 1: Tâm hồn |[C7M]  em tươi |[D] mát xanh như tán lá |[G]  bàng 

|[E7] _Trái tim |[Am]  em đỏ nhiệt |[C]  tình như hoa phượng |[D]  vĩ

Như chim bay về |[G]  khắp miền em lên |[D]  đường

Tung bay xa nhiều |[Em]  thế hệ cháu Bác |[C]  Hồ

Tự hào như |[Am]  em người chiến sỹ văn |[D]  hoá

Lớn |[G] lên trong chiếc [D/F#] nôi quê hương Việt |[G]  Nam |[B] 

 

2. Bên ánh đèn |[Em]  khuya em đã thức bao |[G]  đêm

|[G] _Dưới chiến hào |[Em] dân  quân nhiều trận có |[Am]  em

|[Am] _Có những cuộc |[D]  chia tay dạt dào kỷ |[G]  niệm

Người cầm |[C]  bút, người cấm |[D]  súng, người đi |[G]  xa

|[D]  Hằng nhớ ghi trong |[G]  tim. |[B] 

 

ĐK 2: Tiếng em |[C7M]  nói nhen |[D] nhóm bao mơ ước lý |[G]  tưởng 

|[E7] _Tiếng kiêu |[Am]  hùng của |[C] lịch  sử cha ông dựng |[D]  nước

Em đi gieo hạt |[G]  giống đẹp bao tâm |[D]  hồn

Noi gương anh hùng |[Em]  cách mạng chiếu sáng |[C]  ngời

Tuổi trẻ bên |[Am]  em là tương lai Tổ |[D]  quốc

Lớn |[G] lên trong trái [D/F#] tim quê hương Việt |[G]  Nam