Một cõi đi về

Tone

Đánh giá

 

1. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra |[Am] đi |[Am] 

|[Dm] _Đi đâu loanh |[Dm] quanh cho đời mỏi |[Am] mệt |[Am] 

Trên hai vai |[F] ta đôi vầng nhật |[Dm] nguyệt 

|[E] _Rọi xuống trăm [E] năm một cõi đi |[Am] về |[Am] 

 

Mây che trên đầu và nắng trên |[Am] vai |[Am] 

|[Dm] _Đôi chân ta |[Dm] đi sông còn ở |[Am] lại |[Am] 

Con tin yêu  |[F] thương vô tình chợt |[Dm]  gọi 

|[E] _Lại thấy trong |[E] ta hiện bóng con |[Am] người |[Am] 

 

Lời nào của |[C] cây lời nào cỏ |[Am] lạ

Một chiều ngồi |[A] say một đời thật |[Dm]  nhẹ, ngày |[Am] qua

Vừa tàn mùa |[C] xuân rồi tàn mùa |[F] hạ

Một ngày đầu |[Dm] thu nghe chân ngựa |[E] về chốn |[Am] xa |[Am] 

 

2. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa |[Am] xa |[Am] 

|[Dm] _Mưa bay trong |[Dm] ta rơi từng hạt [Am] nhỏ |[Am] 

Trăm năm vô |[F] biên chưa từng hội |[Dm] ngộ 

|[E] _Chẳng biết nơi |[E] nao là chốn quê |[Am] nhà |[Am] 

 

Trong khi ta về lại nhớ ta |[Am] đi |[Am] 

|[Dm] _Đi lên non |[Dm] cao hay về biển |[Am] rộng |[Am] 

Đôi tay nhân |[F] gian chưa từng độ |[Dm] lượng 

|[E] _Ngọn gió hoang |[E] vu thổi suốt xuân |[Am] thì |[Am] 

 

Đường chạy vòng |[C] quanh một vòng tiều |[Am] tụy

Một bờ cỏ |[A] non một bờ mộng |[Dm] mị, ngày |[Am] xưa

Từng lời tà |[C] dương là lời mộ |[F] địa

Từng lời bể |[Dm] sương nghe ra tự |[E] độ suối |[Am] khe |[Am]