Gặp gỡ đồng đội – Ngọc Khuê – Ngọc Linh

Tone

Đánh giá

 

 

Đồng đội [Am] ơi! Ta với nhau!

Ta trở về [G] thăm một thời oanh [Am] liệt

Như năm [F] xưa, ta vừa mới bên [G] nhau

Mười tám đôi [Em] mươi, trời xanh biết trên [Am] đầu

 

Đồng đội [C] ơi! Mãi mãi [F] là tình yêu [G] thương đồng [C] đội

Mãi [F] mãi niềm tự hào âm [G] vang trong lòng [C] người

Ta về với [Am] nhau, đồng đội [Em] ơi!

Ta về với [Em] nhau, đồng đội [Am] ơi!