Về đâu những con đường – Phan Nguyên Anh – Bảo Yến

Tone

Đánh giá

 

 

 

capo 4

 

Có con [Am] đường đi quanh đời [E] ta

Có con [G] đường loay hoay chỗ [F] nằm

Có con [C] đường về xóm vắng xa [E] xôi

 

Có con [Am] đường u mê đời [Em] ta

Có con [Am] đường nâng niu ân [Dm] cần

Có con [Am] đường là những bước chân quen [E7] 

 

Có ai đứng ngoài [Am] kia khi trời còn mưa [Dm] rơi

Có ai khóc chiều [Am] nay, cho đời buồn quanh [G] đây [E7] 

Trong câu [F] kinh dâng lòng độ [Dm] lượng

Xin cho [F] đời là những thứ [Am] tha [E7] 

 

Có con [Am] đường cho ta tìm [E] nhau

Có con [G] đường hôm xưa ngỡ [Dm] ngàng

Bước chân [C] về còn những ước mơ [E7] xa

 

Có con [Am] đường hoang vu tình [E] xưa

Có con [Am] đường vang câu kinh [Dm] chiều

Có con [Am] đường đầy nước mắt ăn năn