Yuki No Hana (phiên âm) (Acoustic) – Mika Nakashima – HAH

Tone

Đánh giá

 

|[Em7]   |[Em/D]   |[C]   |[Bm7]   |[Am7]  |[Bm7]   |[C]   |[D]   |[D]   

|[G]   |[C/G]  |[D/G]  |[C] 

no|[G] bita kage |[D/G] wo ho|[C] dou ni nara|[G] be 

_[D/F#] yuu|[Em7] yami no na|[Bm7] ka wo kimi |[C] to aruite|[Dsus4] ru [D] 

te |[G] wo tsunai|[D/G] de itsu|[C] mademo zut|[G] to

[D/F#] _soba |[Em7] ni ireta |[Bm7] nara nake|[C] chau [Dsus4]  ]kurai|[G] iiiii 

 

|[Am7]  _[G] kaze |[C7M] ga |[D#dim7] _tsumeta|[Em7] ]ku natte 

|[G] _fuyu |[Am7] no ni|[B7] oi ga shi|[Em7] ta_ 

|[G/D] _soro| [C#m7b5] so no|[F#7] kono machi |[Bm7] ni

ki|[Eaug] mi to chika|[Am7] dzukeru |_kiset|[F#m7] su ga ku|[B7] ru

Chorus: 

koto|[Em] shi, saisho |[Em/D]  no yuki no |[C7M] hana wo 

|[D/C] _futa]ri yori|[Bm7] sotte |[Em7] _nagame|[Am7] te iru ko|[G] no toki ni

shia[C] wase ga |[F#m7] afure[B7] dasu

|[Em7] amae to|[Em/D] ka yowasa |[C7M] ja naiiiii

|[D/C] _tada, kimi wo |[Bm7] ai [D#dim7] shi te|[Em7] ru

[Em/D] kokoro |[Am7] kara sou |[Am7/D] omot|[G] ta

Bridge

|[Am7] [G/B] _mo|[C7M] shi, kimi wo|[F#7]  shinatta |[Bm7] to sh_ta na|[Eaug] ra

ho|[Am7] shi ni nat|[D7] te kimi wo |[D/G] terasu da|[D7] rou

[G7] ega|[C7M] o mo nami|[Em] da ni nure|[D/G] teru [D#dim7] yoru |[Em7] mo

[Em/D] itsu|[Em7/A] mo itsu demo_|[A7]  soba ni [D7sus4] iru yo_|[D] __ |[B7sus4] [B7] 

Chorrus:

koto|[Em] shi, saisho |[Em/D] no yuki no |[C7M] hana wo 

|[D/C] _futari yori|[Bm7] sotte 

|[Em7] _nagame|[Am7] te iru ko|[G] no toki ni

shia[C] wase ga a[F#m7] fure[B7] dasu 

 

|[Em7] amae to|[Em/D] ka yowasa |[C7M] ja nai

|[D/C] _tada, kimi  to |[Bm7] zutto 

|[Em7] _kono ma|[Am7] ma issho |[G] ni itai

suna|[C] o ni sou |[F#m7] omo[B7] eru

 

|[Em7] kono machi |[Em/D] ni furitsu|[C7M] motteku

|[D/C] masshiro na |[Bm7] yuki [D#dim7] no ha|[Em] na

futari [Am7] no mune ni sot|[G] to omo[C] ide wo e|[Bm7] gaku yo

kore |[Am7] kara mo ki[Am7/D] mi too|oo |_

zut|[G] to |[C/G]  |[D/G]  |[C]  |[G]