Yêu Xa

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[F7M] |[F7M] |[Em7] |[Em7] 

|[Dm7] |[G] |[C7M] |[C7M] 

|[F7M] |[F7M] |[Em7] |[Em7] 

|[Dm7] |[G] |[G] |[G] |[G] 

Verse: |[C7M] Sương đã ngủ |[C7M] _

|[C7M] _Đọng lại |trên phiến lá rất |[Am] xanh |_

|[Am] _Mà con |tim anh chưa |[Dm7] thôi nhớ em|_

Giữa mùa lặng | [Fm] lẽ |_trôi |[C] qua |_ |_ |_

|[C7M] Anh nghĩ về |_

|[C7M] _Từng đêm |bình yên đôi |[Am] ta có nhau |_

|[Am] _Bàn tay |em khẽ đan lên |[Dm7] mái tóc anh |_

Mắt ngời chất |[Fm] chứa, |bao yêu | [C] thương |_

Chorus:|[C7] _Thời gian |trôi qua nhanh như |[F] tia nắng say |_

|_Khoảng |[G] cách giết đôi ta |[Em] trong phút giây |_

|[A7] _Quặn |thắt tim anh từ |[F] lúc ta

|_phải | [Fm] nói chia xa |_ từ | [C] đây |_ |_

|[C7] Còn trong ta bao | [F] nhiêu ước nguyện |_

|[G] _Mình từng |viết cho mai sau | [Em] ta có nhau |_

|[A7] _Hạnh |phúc nơi đây còn| [F] đang dở dang |_

Để ngày nào| [Fm] đó |_ta lại|[C] bắt đầu...|_|_|_|_|_|

|[C7M] Anh nghĩ về |_

|[C7M] _Từng |đêm bình yên đôi |[Am] ta có nhau |

|[Am] _Bàn tay |em khẽ đan lên |[Dm7] mái tóc anh |_

Mắt ngời chất |[Fm] chứa, |bao yêu | [C] thương | |

Chorus:|[C7] _Thời gian |trôi qua nhanh như |[F] tia nắng say |_

|_Khoảng |[G] cách giết đôi ta |[Em] trong phút giây |_

|[A7] _Quặn |thắt tim anh từ |[F] lúc ta

|_phải | [Fm] nói chia xa |_ từ | [C] đây |ư ư_ |ừ ư_

|[C7] Còn trong ta bao | [F] nhiêu ước nguyện |_

|[G] _Mình từng |viết cho mai sau | [Em] ta có nhau |_

|[A7] _Hạnh |phúc nơi đây còn| [F] đang dở dang |_

Để ngày nào| [Fm] đó |_

Bridge:|[F7M] Cảm ơn, |_

|_ |_Xin |[Em] cảm ơn | em |_

|_Xin |[Dm7] cảm ơn |nhau

|[G] _Vì những |phút giây thật | [C] tuyệt vời... | | | |

Chorus:[C#7] _Thời gian |trôi qua nhanh như |[F#] tia nắng say |

|[G#] _Khoảng |cách giết đôi ta |[E#m] trong phút giây |

|[A#7] _Quặn |thắt tim anh từ |[F#] lúc ta

phải | [F#m] nói chia xa |_ từ | [C#] đây |_ |_

|[C#7] Còn trong |ta bao | [F#] nhiêu ước nguyện|_

|[G#] _Mình từng |viết cho mai sau | [E#m] ta có nhau |_

|[A#7] _Hạnh |phúc nơi đây còn| [F#] đang dở dang|_

Để ngày nào| [F#m] đó |_ |_

|_ta lại|[C#] bắt đầu... | | | | | | | | ||