Yêu Trong Ánh Sáng

Tone

Đánh giá

 

 

|[A] __ |[E/G#] __ |[F#m] __ |[D] __

 

|[A] Tìm trong trận bão đêm, |[E/G#] để riêng ta thấy em

|[F#m] Tìm trong ngọn gió...ta đi tìm |[E] em...miệt [D] mài

|[A] Tìm nơi đầu sóng kia, |[E/G#] tìm nơi con nước chia

|[F#m] Tìm em ta rước em về |[E] với tim [A] này...|[D] ___ [A] ___

Rồi |[D] yêu như là ko bao giờ gặp |[C#7] nữa

|[F#m] Yêu trong ánh trăng vàng khoe |[B] thân hình

|[D] Yêu trong đau đớn ta đang hoài |[C#m] than [F#m] chính mình

|[G] Yêu ta có nói... nỗi |[E] điêu linh

|[A] Vì yêu thật khó khăn, |[E/G#] để cho ta giữ em

|[F#m] Vì yêu là giết đi tâm bình |[E] an... [D] ngày nào

|[A] Vì yêu sợ cách xa, |[E/G#] sợ phải như cánh hoa (cánh hoa tàn mau)

|[F#m] Thì ta xin trói em vào |[E] với [A] ta này...|[D] ... [A] ___

6/8

|[Dm] ____ |[Gdim7] ______ |[A] ___ |[Dm] ___

|[D7] ____ |[Gm] _____ |[E] ____ |[A] _____

|[Dm] ____ |[Gdim7] ______ |[A] ____ |[Dm] ___

|[D7] ____ |[Gm] ____ |[E] ____ |[A] ____

4/4

Rồi |[D] yêu như là ko bao giờ gặp |[C#7] nữa

|[F#m] Yêu trong ánh trăng vàng khoe |[B] thân hình

|[D] Yêu trong đau đớn ta đang |[C#m] hoài than [F#m] chính mình

|[G] Yêu ta có nói... nỗi |[E] điêu linh

|[A] Vì yêu thật khó khăn, |[E/G#] để cho ta giữ em

|[F#m] Vì yêu là giết đi tâm bình |[E] an... [D] ngày nào

|[A] Vì yêu sợ cách xa, |[E/G#] sợ phải như cánh hoa (cánh hoa tàn mau)

|[F#m] Thì ta xin trói em vào |[E] với [A] ta này...|(2/4) [D] ...

|[A] Vì yêu sợ cách xa, |[E/G#] sợ phải như cánh hoa (cánh hoa tàn mau)

|[F#m] Thì ta xin trói em vào |[E] với [A] ta này...|[D] ... [A]