YÊU RỒI (OST Gạo Nếp Gạo Tẻ)

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1

[Fmaj7] Khi yêu ai rồi,

Chẳng cần biết bên ngoài nắng [Em7] to hay là mưa rào,

Chỉ cần biết phải chạy rất [Dm7] nhanh để được tới [G] nơi có người mình [Cmaj7] thương.

 

Verse 2

[Fmaj7] Khi yêu ai rồi,

Chẳng cần biết mai này có [Em7] vui hay là [Am7] không,

Chỉ cần bàn [Dm7] tay bên bàn tay, bờ [G] vai bên bờ vai không [Csus4] thôi. [C] 

 

Chorus

Tình yêu là [Fmaj7] những đứa trẻ rong chơi

Chỉ cần tìm thấy [Em7] nhau sẽ cần nhau thôi,

Và cùng chơi với [Dm7] nhau chẳng hề lo [G] âu, 

ngày mai sau [Cmaj7] thế nào... 

 

Tình yêu là [Fmaj7] những đứa trẻ rong chơi

chỉ cần tìm thấy [Em7] nhau sẽ cần nhau [A7] thôi. 

Và cùng [Dm7] chơi với nhau chẳng hề lo [G] âu chẳng xa cách [C] nhau...