Yêu một người không yêu – Tường Quân

Tone

Đánh giá

 

1. Ngày hôm [Em]  qua em níu [D]  tay em cố [C]  giữ chân anh lại [G]  đây

Mà anh [Am]  vẫn buông cánh [D]  tay để cho em tổn thương như [Bm]  vậy

Về bên [Em]  ai anh có [D]  vui anh có [C]  sống tốt hơn bây [G]  giờ

Ở nơi [Am]  đây em vẫn [D]  nhớ vẫn yêu [Bm]  anh dù anh quên [Em]  rồi

 

ĐK: Ngày anh [Em]  đi em không [C]  khóc em chỉ [D]  thấy xót xa trong [G]  lòng

Thời gian [Am]  trôi làm anh thay [D]  đổi, hay vì ai mà anh gian [Bm]  dối

Đến bây [Em]  giờ anh quay [D]  về thì em [C]  biết phải làm sao [G]  đây

Giữ chặt [Am]  anh hay sẽ buông [D]  tay, tại sao [Bm]  anh làm em đau như [Em]  vậy

 

2. Ngồi trong [Em]  đêm em chỉ [D]  mong ở bên [C]  ai anh được hạnh [G]  phúc

Ngày anh [Am]  đi em suy [D]  nghĩ, chắc do em đã sai điều [Bm]  gì

Về bên [Em]  ai anh có [D]  vui anh có [C]  sống tốt hơn bây [G]  giờ

Ở nơi [Am]  đây em vẫn [D]  nhớ vẫn yêu [Bm]  anh dù anh quên [Em]  rồi

 

* Và giờ đây anh xin [C]  lỗi mong em thứ [D]  tha để anh quay [G]  về

Vì [Am]  anh còn yêu [D]  em mãi hãy bên anh người [Bm]  hỡi

Đến bây [Em]  giờ anh quay [D]  về thì em [C]  biết phải làm sao [G]  đây

Giữ chặt [Am]  anh hay sẽ buông [D]  tay, tại sao [Bm]  anh làm em đau như [Em]  vậy