Yêu em câu hò – Chế Thanh

Tone

Đánh giá

 

Anh [Dm]  thương, anh thương biết mấy câu [F]  hò

Vắng xa [Gm]  đưa hồn quê chan [C]  chứa

Đêm [Gm]  về khi phố phường ngủ [Dm]  yên

Xuyên xao nghe [C]  khúc dân ca diệu [Dm]  hiền

 

Hò ơ sông [Bb]  sâu ai bắt nhịp [F]  cầu

Phận em là [Dm]  gái biết hầu mấy [G]  nơi

 

[Dm]  Anh nhớ [C]  quê hương nước [F]  nổi

Dòng [Gm]  sông bên lở bên [Dm]  bồi

Bao [Am]  mùa cơn lũ dâng [Dm]  cao

Gieo đau [G]  thương tiêu điều biết [F]  bao

Sớt [C]  chia miếng cà manh [A7]  áo

 

Anh [Dm]  yêu, anh yêu đồng lúa chín [F]  vàng

Có cô [Gm]  em một sương hai [C]  nắng

Yêu [Gm]  người ngâm lúa xạ tốt [Dm]  tươi

Dẫu bao gian [C]  khó môi luôn nụ [Dm]  cười