Yêu Đi Đừng Sợ

Tone

Đánh giá

 

||||||||

|[C] Có một |[Am] quá khứ phải cố |[Dm7] quên mỗi khi kề |[G7] bên.

Và |[C] có một |[Am] nỗi nhớ dần lớn |[Dm7] lên khi ở |[G7] bên em

|[C] Biết yêu là |[Am] sẽ, cần mạnh |[F] mẽ hơn bước qua |[G7] khó khăn

|[C] Tiếng yêu này |[Am] sẽ, sưởi ấm |[F] trái tim những đêm |[G7] giá băng.

 

|[Am] Bởi lòng yêu nhiều |[G] lắm, 

vượt qua |[Em] hết yếu đuối không cần |[Am] thiết

Phải tập |[F] bước qua bao ngàn |[F] nỗi lo 

đừng sợ |[Dm7] một mai rời |[G7] xa.

 

Sợ trái |[C] tim, lại nát |[Am] tan.

Ngày qua |[F] say đắm bỗng dưng |[G7] xa lạ.

Lại sợ trái |[C] ngang, sợ dối |[Am] gian, 

Sợ những |[F] vết xước tim mình |[G7] đau.

 

|[Dm7] Quên đi quá |[F] khứ hai ta đã phải |[Dm7] bước qua bao niềm |[G7] đau.

Sợ mất |[C] nhau dẫu là sẽ |[Am] đau.

Cầm tay |[F] ta cứ bên nhau |[G7] nhớ...

Vậy yêu đi đừng |[C] sợ!