Yêu để rồi biết xót xa – Kasim Hoàng Vũ

Tone

Đánh giá

 

Tôi vẫn [Am]  biết dòng đời luôn đổi [E]  thay

Và tôi đã [E7]  biết lòng người cũng vậy [Am]  thôi

Để rồi đắng rồi [Dm]  cay trong bao la tình [G]  đời

Lòng chợt nhớ chợt [C]  thương nên xót xa một [F]  đời

Vì chợt biết [Dm]  em không một [E7]  lời đã bỏ ta [Am]  đi.

 

Người đã ra [Dm]  đi không câu từ [G]  biệt

Người đã ra [C]  đi mang theo tình [F]  tôi

Người đã ra [Dm]  đi như bao cuộc [E7]  tình người đã đi [Am]  qua

Người nỡ phụ [Dm]  tôi theo duyên tình [G]  mới

Người nỡ phụ [C]  tôi đi theo một [F]  người

Người nỡ phụ [Dm]  tôi cho tôi một [E7]  mình trong nỗi xót [Am]  xa.