Y.ê.u (Yêu | Acoustic Version)

Tone

Đánh giá

 

 

|[C] _ |[C] _ |[G/B] _|[G/B] _ |[Am7] _ |[Am7] _ |[F] _ |[F] _

|[C] Y.Ê.U là cùng nhau|[C] _ trong tay

đi dưới |[G/B] con đường,

Là cùng |[G/B] trao cho nhau ngọt môi |[Am7] hôn

Là vòng |[Am7] tay yêu thương ôm |[F] mãi không rời

Từng |[Dm7] phút giây tuyệt [G] vời.

|[C] Y.Ê.U là ngày |[C] em bên anh

không chút |[G/B] ưu phiền

Từng buồn |[G/B] lo trôi qua ngày bình |[Am7] yên

Nồng nàn |[Am7] ta trao nhau

giấy phút |[F] tuyệt vời

Nguyện |[Dm7] thề luôn bên nhau |[C] mãi

(Bridge)

Dù thời |[C] gian trôi qua vẫn luôn |[G] bên người

Dù ngày |[Am7] tháng phôi pha

ta vẫn |[F] không cách rời

Bên nhau|[Dm7] _ suốt đời,

cùng |[G] xây giấc mơ chung |[C] đôi

(Chorus)

|[C] Hãy bên |[C] em thật gần |[G/B] nhé anh

|[G/B] Để cảm nhận |[Am7] những yêu |[Am7] thương

từ trong |[F] trái tim này,

dành |[Dm7] hết cho người.

|[C] Hãy trao |[C] em nụ hôn |[G/B] đắm say,

|[G/B] ngọt ngào như |[Am7] phút giây |[Am7] ban đầu

Ngày |[F] nắng xanh ngời,

nguyện |[G] ước có nhau trọn đời|[C] ___.

|[C] Y.Ê.U là bình |[C] minh mỗi sớm

có anh bên|[G/B] __ mình,

Là hoàng |[G/B] hôn mênh mang

từng con |[Am7] phố

Mình cùng |[Am7] tay trong tay

đi |[F] giữa cuộc đời,

Nguyện |[Dm7] thề luôn [G] bên nhau |[C] mãi

(Bridge) Dù thời |[C] gian trôi qua

vẫn luôn |[G] bên người

Dù ngày |[Am7] tháng phôi pha

ta vẫn |[F] không cách rời

Bên nhau|[Dm7] _ suốt đời,

cùng |[G] xây giấc mơ chung |[C] đôi

(Chorus)

|[C] Hãy bên |[C] em thật gần |[G/B] nhé anh

|[G/B] Để cảm nhận |[Am7] những yêu |[Am7] thương từ

trong |[F] trái tim này,

dành |[Dm7] hết cho người.

|[C] Hãy trao |[C] em nụ hôn |[G/B] đắm say,

|[G/B] ngọt ngào như |[Am7] phút giây |[Am7] ban đầu

Ngày |[F] nắng xanh ngời,

nguyện |[G] ước có nhau trọn đời|[C] ___. |[C] ___

Hwau |[G/B] ơ |[G/B]  Hey i |[Am7] yeah |[Am7] _ Hwau |[F] ơ |[Dm7] _

|[C] _ Dù thời |[C] gian trôi qua

vẫn luôn |[G/B] bên người

Dù ngày |[G/B] tháng phôi pha

ta vẫn |[Am7] không cách rời

Bên |[F] nhau suốt đời,

cùng |[G] xây giấc mơ chung |[C] đôi |[C] _

Chorus

|[C] Hãy bên |[C] em thật gần |[G/B] nhé anh

|[G/B] Để cảm nhận |[Am7] những thứ yêu |[Am7] thương từ

trong |[F] trái tim này,

dành |[Dm7] hết cho người.

|[C] Hãy trao |[C] em nụ hôn |[G/B] đắm say,

|[G/B] ngọt ngào như |[Am7] phút giây |[Am7] ban đầu

Ngày |[Dm7] nắng xanh ngời,

nguyện |[G] ước có nhau trọn đời|[C] ___. |[C] ___

Hey i |[G/B] yeah

Nguyện |[G/B] ước có nhau trong |[Am7] đời |[Am7] ___

Hwau |[F] ờ [G] _ |[C] ___ ||[A]