Xuân rạng ngời – Thiều Bảo Trang

Tone

Đánh giá

 

Soạn theo phần trình bày của Bee. T & Phương Uyên

 

[C]  Xuân khi cánh én tung bay khắp [G]  trời

Khi tia nắng xuyên qua nhánh [Am]  chồi

Đào mai nở đua chen sắc [F]  ngời, áh [G7]  ah

 

[C]  Xuân khi sương sớm vương trên lá [G]  cây

Bình minh đón yêu thương đến [Am]  đây

Chào xuân với yêu thương chất [F]  đầy 

Tình xuân mới [G]  thêm tràn [C]  đầy

 

Mùa [F]  xuân mang nắng ấm đến cho khắp [Em]  nơi

Mang hạnh [A7]  phúc bao la khắp [Dm]  đời

Mang tiếng [Fm]  hát xuyên qua núi [C]  đồi [G] 

 

Nhìn bầy trẻ [F]  thơ khoe áo mới reo vang tiếng [Em]  cười

Còn ta [A7]  kính chúc nhau những [Dm]  lời

Một năm [Fm]  mới niềm vui phơi [G]  phới

 

[C]  Da da di da di da dí [G]  da, da dì da di da dí [Am]  dà

[Em]  Tiết xuân mới đã [F]  về áh [G]  ah

 

[C]  Xuân khi cánh én tung bay khắp [G]  trời

Khi tia nắng xuyên qua nhánh [Am]  chồi

Đào mai nở đua chen sắc [F]  ngời, áh [G7]  ah

 

[C]  Xuân khi sương sớm vương trên lá [G]  cây

Bình minh đón yêu thương đến [Am]  đây

Chào xuân với yêu thương chất [F]  đầy oh [G]  oh quanh [C]  đây

 

Đón giao [F]  thừa một năm khó [G]  quên

Ôi ấm [E7]  áp phút giây giã [Am]  từ

Tạm biệt năm [F]  cũ hân hoan niềm vui chào năm [G]  mới về

 

Nâng ly [F]  rượu nhẹ nhàng chúc [G]  nhau

Được một [E7]  đời hạnh yên [Am]  vui

[F]  Cùng hoà vàng bài ca tình yêu trong [G]  ta

 

Mùa [F]  xuân mang nắng ấm đến cho khắp [Em]  nơi

Mang hạnh [A7]  phúc bao la khắp [Dm]  đời

Mang tiếng [Fm]  hát xuyên qua núi [C]  đồi [G] 

 

Nhìn bầy trẻ [F]  thơ khoe áo mới reo vang tiếng [Em]  cười

Còn ta [A7]  kính chúc nhau những [Dm]  lời

Một năm [Fm]  mới niềm vui phơi [G]  phới, xuân tràn [C]  đằy