Xuân Non – Trần Hữu Bích – Mây Trắng

Tone

Đánh giá

 

 

[B] Mây trắng [G#m] hồng tôn [F#] thêm màu xuân [B] biếc.

[G#m] Nhánh hoàng [C#m] mai khoe [F#] sắc nắng vàng [B] mơ.

[G#m] Những cành [D#m] xuân uốn [E] mình phơi cánh [D#m] mỏng.

[F#] Bầy sẻ nâu ríu [E] rít gọi bình [B] minh.

[B] Mang cả [E] nắng, [D#m] mang cả hương. [G#m] Từ cõi lạ, làn [F#] gió mơn man.

Trên cành [D#m] lá, [C#m] trên nụ [Em] hoa [F#] lung linh rực [E] rỡ ngàn [F#] vạn hạt xuân [B] non.

 

[B] Trong nắng [G#m] hồng vươn [F#] lên chồi xanh [B] mới.

[G#m] Búp đào [C#m] non khoe [F#] sắc thắm hồng [B] tươi.

[G#m] Men tình [D#m] say đất [E] trời như thức [D#m] dậy.

[F#] Cùng hòa ca khúc [E] hát gọi mùa [B] xuân.

[B] Xuân là [E] núi, [D#m] xuân là sông, m [G#] là đất trời, biển s [F#] óng mênh mông.

Bao hạnh [D#m] phúc [C#m] đang chờ [Em] mong. [F#] Xuân non vừa [E] hé nụ [F#] hồng nở trên [B] môi.