Xuân nghệ sĩ hành khúc – Lê Yên

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Xuân tươi xuân vui xuân đẹp trong ý thơ đẹp trong tiếng ca 

Đẹp trong sắc muôn ngàn hoa xuân [F]  về

Ta chào xuân khắp nơi chào xuân thắm tươi chào xuân với bao ngày vui

Nắng [Bb]  xuân loáng in gương [Dm]  hồ bướm [Bb]  xuân giỡn nô trên [Dm]  bờ

 

Làn [Dm]  gió vi vu hoài làn [F]  sóng rung rinh [Dm]  hoài 

[Am]  Làm cho [F]  ta luôn luôn khoan khoái với xuân tới ta vui cười [Dm] 

 

Cùng [F]  đón chào [Dm]  xuân đẹp trong ý thơ 

Đẹp trong tiếng ca đẹp trong sắc muôn ngàn hoa xuân [F]  về

Ta chào xuân khắp nơi chào xuân thắm tươi hào xuân với bao ngày vui

Nắng [Bb]  xuân loáng in gương [Dm]  hồ bướm [Bb]  xuân giỡn nô trên [Dm]  bờ

 

Làn [Dm]  gió vi vu hoài làn [F]  sóng rung rinh [Dm]  hoài 

[Am]  Làm cho [F]  ta luôn luôn khoan khoái với xuân tới ta vui cười [Dm] 

 

Tới sau [F]  ngày tươi vui ấy đã qua 

Thật không khác với giấc [Bb]  mơ 

Ngồi nhìn [Gm]  đêm lướt ngây [Dm]  thơ 

Lòng bâng [Gm]  khuâng ta say tiếc [C]  thương 

Cho bao nhiêu [Dm]  ngày vui đẹp chúng [Bb]  ta nhủ thầm 

[Am]  Ngày vui [F]  xưa nay đã mất [Bb]  qua bao [Dm]  lần 

 

Cùng [Bb]  đón mừng [Dm]  xuân. Cùng [Bb]  đón mừng [Dm]  xuân