Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu -Nhật Ngân

Tone

Đánh giá

 

|[C]   [C]   |[G]   [G]  |[Am] [Am]  |[F]  |[F] 

|[Em] [Am]  |[Dm] [G]  |[C]   [G]   

 

|[C] _Xuân này con [G] về mẹ ở |[C] đâu [C] _

|[Em] _Quê nghèo xuân [Am] về mưa hắt |[Dm] hiu [Dm] _

|[Dm] _Vườn xưa xơ [G] xác hoa rơi |[Dm] rụng

Xuân [G] về không |[Dm] mẹ [Dm] nụ hoa kém|[G] _ tươi. [G] _

 

|[C] _Xuân này con [G] về mẹ |[C] ở đâu [C] _

|[Em] _Bao mùa xuân [Am] hẹn con |[Dm] vẫn đi  [Dm] _

|[Dm] _Đời trai như [G] cánh chim phiêu |[Dm] bạt

Bao [G] lần xuân |[Dm] về để [G] mẹ hoài ngóng|[C] _ trông. [F] _

 

Chorus. 

|[G] _Mẹ [C] ơi! Trong thời chinh |[Am] chiến

Bao mùa [Dm] xuân con chẳng về |[G] nhà

Thanh [Dm] bình chưa kịp vui |[G] cùng mẹ

Lại [G] đành xa cách quê|[Dm] _ hương. [Dm] 

 

|[G] _Mẹ [C] ơi! Bao mùa xuân |[Am] đến

Bao lần [Dm] con mong mỏi |[Em] ngày về

Xuân [Dm] này con về quê |[G] tìm mẹ

Thì [G] mẹ giờ đã |[C] ra đi. [F] 

 

|[G] [C] _  |[G] 

 

|[C] _Xuân này con [G] về mẹ ở |[C] đâu [C] _

|[Em] _Quê nghèo xuân [Am] buồn thêm hắt |[Dm] hiu [Dm] _

|[Dm] _Còn đâu năm [G] tháng xưa thơ |[Dm] dại

Giao [G] thừa bên |[Dm] mẹ, ngồi [G7] kể chuyện tích |[C] xưa. ([F]  dành cho quay lại) :||