Xuân Này Con Không Về

Tone

Đánh giá

 

 

 Intro: 

|[C]   [G/B]  |[E] [Am]  |[F] [C/E]  |[Dm] [Gsus4]  |[G] 

 

 (1) |[C] _Con biết bây giờ mẹ chờ tin |[C] con

 |[G/B] _Khi thấy mai đào nở vàng |[Am] bên nương

 |[F] _Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ |[Em] về

 Nay [E7/G#] én bay đầy trước |[Am] ngõ

 Mà tin [D7] con vẫn xa |[G] ngàn xa

 

 (2) |[C] _Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên |[C] vui

 |[G/B] _Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi |[Am] nơi

 |[F] _Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp |[Em] hồng

 Trông [E7/G#] bánh chưng chờ trời |[Am] sáng

 Đỏ hây [G] hây những đôi má |[C] đào [F] 

 

 (3) |[C] [C7] _Nếu con không |[F] về chắc mẹ buồn [F] lắm

 Mái tranh |[Em] nghèo không người sửa [Am] sang

 Khu vườn |[Dm] thiếu hoa vàng mừng [Dm] xuân

 |[G] Bầy trẻ thơ [G] ngây chờ mong anh |[Em7] trai

 Sẽ đem [Em7] về cho tà áo |[D7] mới

 Ba ngày [D7] xuân đi khoe |[Gsus4] xóm [G] giềng

 

 (4) |[C] _Con biết bây giờ mẹ chờ em |[C] trông

 |[G/B] _Nhưng nếu con bạn bè |[Am] thương mong

 |[F] _Bao lứa trai cùng chào xuân chiến |[Em] trường

 Không [E7/G#] lẽ riêng mình êm |[Am] ấm

 Mẹ ơi |[G] con xuân này vắng |[C] nhà

 

 [C] [G/B] [Am] [F] [Em] [Am] [G] [C] 

 

 (3) (4)

 

 |[F] _Bao lứa trai cùng chào xuân chiến |[Em] trường

 Không [E7/G#] lẽ riêng mình êm |[Am] ấm

 Mẹ thương [G] con xin đợi ngày |[C] mai… ||