Xin Lỗi

Đánh giá

 

 

Xin |[Am] lỗi cơn mơ vừa |[Em] qua,

Xin |[F] lỗi cơn đau vừa |[C] xa lạ.

Xin |[Dm] lỗi nỗi vui còn |[F#dim] vương lại,

Nụ |[B7] cười đôi khi đắng |]cay lòng [E7] này.

 

Xin |[Am] lỗi những đêm mùa |[Em] đông,

Thân |[F] nóng ấp trên bàn |[C] tay hiền lành,

Xin |[Dm] lỗi quán quen phải |[E7] cùng tôi, 

tập |]quên một người.|[Am] _

 

Chorus

|[Am] Có tình yêu vượt |[Em] qua mùa đông,

Gục |[F] chết sau đêm mùa |[C] xuân.

|[Dm] Có người mang bình |[F] yên về nơi nào,

|[B7] _Xa xôi chẳng |[E7] bến bờ.

 

|[Am] Có người gieo vào |[Em] nhau niềm tin,

Tính |[F] ấm nồng không thể rời |[C] xa,

|[Dm] Có người đi thật |[E7] xa, 

thật |]xa chẳng trở về|[Am] _

 

Xin |[Am] lỗi cơn mơ vừa |[Em] qua,

Xin |[F] lỗi cơn đau vừa |[C] xa lạ.

Xin |[Dm] lỗi nỗi vui còn |[D7] vương lại,

Nụ |[D7] cười đôi khi đắng |]cay lòng [E7] này.

 

(Lời |[Am] hát viết ra |[Em] vì tôi,

Khi |[F] biết nói ra lệ |[C] rơi,

Xin |[Dm] lỗi đáng ra phải |[E] vui, |[Am] thế mà…) x2.