Xin lỗi con

Tone

Đánh giá

 

....Mẹ |[Em9] dấu những nỗi |[Cadd9] buồn vào tận |[D] sâu thẳm |[G] đáy lòng...

Để nụ |[C] cười thơ |[Bm7] trẻ vẫn trong |[B7] trẻo hồn |[Em9] nhiên.

 

Ngày |[Em9] qua đi, đêm cũng |[Cadd9] qua đi,

D G Nước mắt |[D] mẹ dấu vào bóng đêm |[G] lặng lẽ.

Mong cho |[C] con một tuổi thơ |[Bm7] trọn vẹn

Mong cho |[B7] con khôn lớn thành |[Em9] người...

 

E C#mMùa qua |[E] đi, năm tháng cũng |[C#m] đi qua

Những giới |[F#m] hạn...không thể |[G#m] còn nữa 

Mẹ vỡ |[E] oà trong những niềm |[A] đau

Những |[F#m] tổn thương [B7] không thể nào |[E] hàn gắn.

 

Xin lỗi |[A] con vì tất cả những |[G#m] cố gắng

Đã tan |[C#7] thành bọt nước |[F#m] hư không....

Có lẽ mai |[A] này lớn khôn con sẽ |[G#m] hiểu...

 

|[C#7] Đừng giận, [F#m] đừng hờn, |[B7] đừng trách mẹ , |[E] nghe con...!!! |[E] _