Xin lỗi anh em chỉ là … – Trương Lê Sơn

Tone

Đánh giá

 

Đừng nhìn [Em]  em bằng ánh mắt tội nghiệp

Đừng nhìn [G]  em bằng ánh mắt [Am]  xót xa

Cuộc đời [D]  em đã quá đau [G]  thương trăm bề

Dù người [Em]  ta vẫn đến [Am]  bên em bao ngày

Rồi ra [B7]  đi như chưa hề [Em]  quen biết

 

Thì thôi [Am]  xin anh hãy xem [G]  em như là

Bèo mây [C]  trôi không đáng cho [Am]  anh đau lòng

Cuộc đời [B7]  em nào có [Em]  ngày mai

Gặp nhau [Am]  đây cũng chỉ mua [G]  vui đêm này

Cuộc tình [E7]  tan khi ánh dương [Am]  quá rạng ngời

Còn lại [D]  đây một mình với [B7]  em

 

Tình ta trao [Em]  đổi, đổi trao vì tiền

Tình ta ân [Am]  ái, ái ân mặn nồng

Cũng chỉ là [D]  mua vui, cũng chỉ là [C]  qua đêm

Cũng chỉ [B7]  men say mời gọi

[E7]  Nào ai có [Am]  hay sau những cơn [B7]  say

Mình em đắng [Em]  cay nhơ nhớp thân này

Ngày [D]  mai, ai sẽ lại đến với [B7]  em?

 

Người ơi xin [Em]  hãy hãy quên cuộc tình

Tình trong giây [Am]  phút, phút giây lạc loài

Cứ bước và [D]  quên đi, cứ như là [C]  chưa quen

Tiếc nuối làm [B7]  chi, anh đừng buồn

[E7]  Vì em xấu [Am]  xa không đáng cho [B7]  anh

Tình yêu của [Em]  anh xin hãy mang về

Xin [D]  lỗi anh, vì em chỉ [B7]  là …