Xin kéo tôi lại gần – N/A – Tốp ca

Tone

Đánh giá

 

 

Câu 1. [G] Nghe tiếng [D] Jêsus tuyên, yêu mến [Em] tôi vẹn tuyền

Ôi tôi [C] đã thuộc Ngài như [G] nguyền

[G] Tay đức [D] tin giơ cao, tôi quyết [Em] không sờn nao

Càng gần [Am] Chúa khoái [D] lạc dường [G] bao

 

Điệp Khúc:

Xin hãy [G] kéo [Em] tôi, [D] kéo tôi cho càng [G] gần 

nơi thập [C] tự xưa [Am] Chúa xả [D] thân; 

Cho tôi [G] khắng khít [Em] khắng khít, [D] khít nơi hông trào [C] huyết, 

khít hông [G] trào dòng [D7] huyết bất [G] tuyệt.

 

Câu 2:

[G]  Ôi Chúa, [D] xin ban sai, Tôi quyết [Em] lo việc Ngài, 

Do năng [C] quyền từ hồng ân [G] hoài; 

[G] Tôi ngước [D] chăm chăm đây, Mong ước [Em] linh hồn nầy, 

phục theo [Am]  ý Chúa [D] trọn đời [G] nay.

 

Điệp Khúc:

Xin hãy [G] kéo [Em] tôi, [D] kéo tôi cho càng [G] gần 

nơi thập [C] tự xưa [Am] Chúa xả [D] thân; 

Cho tôi [G] khắng khít [Em] khắng khít, [D] khít nơi hông trào [C] huyết, 

khít hông [G] trào dòng [D7] huyết bất [G] tuyệt.

 

Câu 3:

[G] Giây phút tươi vui [D] thay, tinh khiết không gì [Em] tày.

Trước ngôi [C]  Ngài lòng được giãi [D]  bày.

[G]  Tôi, Chúa luôn giao [D]  thân, đem khúc nôi tường [Em] trần,

Dường như [Am]  thỏ thẻ [D] cùng bạn [G]  thân.

 

Điệp Khúc:

Xin hãy [G] kéo [Em] tôi, [D] kéo tôi cho càng [G] gần 

nơi thập [C] tự xưa [Am] Chúa xả [D] thân; 

Cho tôi [G] khắng khít [Em] khắng khít, [D] khít nơi hông trào [C] huyết, 

khít hông [G] trào dòng [D7] huyết bất [G] tuyệt.

 

Câu 4:

[G]  Sâu bấy [D] đức yêu thương tôi chẳng [Em] sao dò lường,

Qua tử [C]  hà rồi lòng sẽ [D]  tường;

[G]  Bao thú [D] vui siêu cao, chưa nếm [Em] qua phần nào,

Cho đến [Am]  lúc bước [D]  vào lạc [G]  giao.

 

Điệp Khúc:

Xin hãy [G] kéo [Em] tôi, [D] kéo tôi cho càng [G] gần 

nơi thập [C] tự xưa [Am] Chúa xả [D] thân; 

Cho tôi [G] khắng khít [Em] khắng khít, [D] khít nơi hông trào [C] huyết, 

khít hông [G] trào dòng [D7] huyết bất [G] tuyệt.