Xin đừng quay lại – Diệu Hương

Tone

Đánh giá

 

Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Bằng Kiều

 

[Dm]  Xin đừng quay [Gm]  lại, [A7]  dẫu vẫn biết ngày [Dm]  mai

Không có [Gm]  em [C]  hồn ta tê [F]  tái

Xin đừng quay [Bb]  lại, [A7]  dẫu vẫn biết ngày [Dm]  sau

Không có [Gm]  nhau buồn [A7]  mãi trên đường [Dm]  dài

 

Xin đừng quay [Gm]  lại, [A7]  rồi sẽ thấy bình [Dm]  yên

Trong trái [Gm]  tim [C]  còn nghe vang [F]  tiếng

Cho tình mãi [Bb]  là một [A7]  thoáng nhớ dịu [Dm]  êm

Như nắng [Gm]  mai còn [A7]  rơi rớt qua [Dm]  thềm

 

Rồi [D7]  có biết bao chiều [Gm]  đi qua

Hồn [C]  rách tả tơi tình [F]  phôi pha

Tự [A7]  nói với ta lời ăn [Dm]  năn

Tự [Gm]  nhắc với ta cuộc [A7]  tình đầy tăm [Dm]  tối

 

Lòng [D7]  hứa với ta rời [Gm]  xa em

Tự [C]  nhắc với ta một [F]  lần quên

Hồn [Bb]  vẫn đớn đau hồn [A7]  cuồng điên, cuồng [Dm]  điên

 

Xin đừng quay [Gm]  lại, [A7]  rồi sẽ thấy bình [Dm]  yên

Trong trái [Gm]  tim [C]  còn nghe vang [F]  tiếng

Cho tình mãi [Bb]  là một [A7]  thoáng nhớ dịu [Dm]  êm

Như nắng [Gm]  mai còn [A7]  rơi rớt qua [Dm]  thềm

 

Rồi [D7]  có biết bao chiều [Gm]  đi qua

Hồn [C]  rách tả tơi tình [F]  phôi pha

Tự [A7]  nói với ta lời ăn [Dm]  năn

Tự [Gm]  nhắc với ta cuộc [A7]  tình đầy tăm [Dm]  tối

 

Lòng [D7]  hứa với ta rời [Gm]  xa em

Tự [C]  nhắc với ta một [F]  lần quên

Hồn [Bb]  vẫn đớn đau hồn [A7]  cuồng điên, cuồng [Bb]  điên

 

Hát tăng ½ tone lên tone [Eb] 

 

Rồi [Eb7]  có biết bao chiều [Abm]  đi qua

Hồn [C#]  rách tả tơi tình [F#]  phôi pha

Tự [Bb7]  nói với ta lời ăn [Ebm]  năn

Tự [Abm]  nhắc với ta cuộc [Bb7]  tình đầy tăm [Ebm]  tối

 

Lòng [Eb]  hứa với ta rời [Abm]  xa em

Tự [C#]  nhắc với ta một [F#]  lần quên

Hồn [B]  vẫn đớn đau hồn [Bb7]  cuồng điên, cuồng [Eb]  điên

 

Xin đừng quay [Abm]  lại, xin đừng [Eb]  quay lại, xin đừng [Fm]  quay lại [Bb7]  người [Eb]  ơi