Xin Đừng Lặng Im

Đánh giá

 

Intro: |[F]  |[G7]  |[Em7]  |[Am7]  |[Dm7]  |[G7]  |[Am] 

|[F7M] _Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời |[G] xa

Người chẳng nói một_|[Em7] _lời… chỉ đứng yên vậy_|[Am] _thôi

|[F7M] _Em đã cất giấu hết bao nhiêu buồn |[G] đau…

Còn kí ức ngọt_|[Em7] _ngào anh mang theo dù |[A7sus4] ở - [A7] đâu…

Làm gì |[Dm7] để… - [C] trở |[F] về…??? 

 

Chorus:

[G] _Người đừng lặng |[F7M] im đến thế 

[G] _Vì lặng im |[Em7] sẽ giết chết con - [Am7] tim! 

Dù yêu |[Dm7] thương chẳng còn…anh - [G] vẫn xin em nói |[C7M] một lời… 

[C7] _Ngoài kia bao |[F7M] la thế giới 

[G] _Nhưng trong anh thế |[Em7] giới chỉ là em - [Am7] thôi

Mình xa |[F] nhau thật rồi…nhưng anh - [G] vẫn chờ |[Am] đợi….

 

|[F]  - [Fm6]  |[Em7]  - [A7]  |[Dm7]  - [G7]  |[C7M] 

 

|[F7M] _Đã có lúc cố gắng để hiểu được |[G] em

Rồi cứ thế mỏi_|[Em7]  mệt.. chỉ biết bên cạnh_|[Am7]  em

|[F7M] _Đây có lẽ chẳng phải yêu thương trọn_|[G] vẹn

Người tìm nơi bắt |[Em7] đầu..Người bỏ đi ở |[A7sus4] phía |[A7] sau

Với tất |[Dm7] cả |[Em7] nỗi |[F] sầu..! 

 

->Chorus

Bridge:

Anh chẳng |[Dm7] biết được là… Khi tất - [G] cả đã qua

Em đã |[C7M] nghĩ điều gì? Ngày anh - [F7M] cất bước đi…

|[Dm7] Thà một lời rồi cùng buồn - [E] đau..

còn hơn riêng |[Am] em cố giấu…. - [G]   

[C] _Anh chẳng |[Dm7] biết được là .Xa nhau - [G] hay bước tiếp?

Êm đềm |[C7M] hay muộn phiền? Cho nhau - [F7M] hai lối riêng?

Một |[Dm7] lần để mai sau chẳng phải hối |[E] tiếc |]  -> Chorus  -> End.