Xin chọn nơi này làm quê hương – Nguyễn Đức Quang – Nguyễn Đức Quang

Tone

Đánh giá

 

 

Ta còn những [F]  người ngồi quanh đây, trán in vết [C]  nhăn

Ðêm nằm nghe [F]  lòng quặn sôi lên [C7]  giữa cơn mộng [F]  lành

Ôi vì thâm [Dm]  tình cùng con dân [C7]  giữa khi chiến [F]  tranh

Ôi cùng đau [Dm]  lòng cùng hoang mang [C7]  giữa khi khó [F]  khăn.

 

Xin chọn nơi [F]  này làm quê hương dẫu cho khó [C]  thương

Ta cùng lo [F]  chạy từng lưng cơm [C7]  áo che thân [F]  tàn

Khi mùa mưa [Dm]  về cùng lem nhem [C7]  bước trên ngõ [F]  trơn

Khi dịch lan [Dm]  tràn cùng lo âu [C7]  trắng đôi mắt [F]  đen.

 

Ta còn kiêu [F]  hùng vì đi xa vẫn chưa thấy [C]  xa

Trên đường muôn [F]  vàn gặp nhau luôn [C7]  lúc vui lúc [F]  buồn

Nhưng lòng tuôn [Dm]  trào đầy đam mê [C7]  muốn thêm bước [F]  nhanh

Như vừa lên [Dm]  đường còn hơi sương [C7]  vướng theo bước [F]  chân.

 

ĐIỆP KHÚC:

Ta còn những [F]  người thật yêu nhau biết bao thiết [C]  tha

Chưa gặp bao [F]  giờ mà đã quá [C7]  uống máu ăn [F]  thề

Giam mình trong [Dm]  lòng thành đô kia [C7]  sống nơi ấp [F]  quê

Nhưng tình cao [Dm]  vời đòi yêu thương [C7]  khắp luôn thế [F]  gian.

 

Xin chọn nơi [F]  này làm quê hương dẫu đang chiến [C]  tranh

Xin chọn nơi [F]  này làm quê hương [C7]  dẫu chưa thanh [F]  bình

Xin chọn nơi [Dm]  này làm quê hương [C7]  dẫu đang khó [F]  khăn

Xin chọn nơi [Dm]  này làm quê hương [C7]  dẫu chưa ấm [F]  êm.