Xe Đạp Ơi

Tone

Đánh giá

 

 

|[Gm] Nhớ khi xưa anh |[Gm] chở em,

|[C] Trên chiếc xe đạp |[Gm] cũ,

|[Cm] Áo ướt đẫm mồ |[Dm] hôi những trưa |[Gm] hè.

|[Gm] Nhớ khi xưa bao |[Gm] mộng mơ,

|[C] Trên chiếc xe đạp |[Gm] cũ,

|[Cm] Dưới cơn mưa cùng |[Dm] nhau dắt qua |[Gm] cầu.

|[Eb] Xe đạp ơi, |[F] đã xa rồi còn |[G] đâu.

|[Eb] Mối tình thơ, |[F] thoáng như một giấc |[Bb] mơ.

|[Cm] Xe đạp ơi, |[Gm] những vất vả ngày |[Gm] ấy.

|[C] Cho lòng tôi, |[Dm] nhớ thương hoài chẳng |[Gm] nguôi.

|[Gm] Quay đều |[F] quay đều |[Cm] quay đều,

Mối |tình ngày |xưa yêu |[D7/F#] dấu.

|[Gm] Quay đều |[F] quay đều |[Cm] quay đều,

Nhớ |[Dm] hoài những |[D7] vòng |[Gm] xe.

|[Gm] Quay đều |[F] quay đều |[Cm] quay đều,

Mối |tình nghèo |đơn sơ |[D7/F#] quá.

|[Gm] Quay đều |[F] quay đều |[Cm] quay đều,

Thương |[Dm] hoài những |[Dm] vòng |[Dm] xe.

 

|[Gm] Nhớ khi xưa anh |[Gm] chở em,

|[C] Trên chiếc xe đạp |[Gm] cũ,

|[Cm] Dưới trăng khuya cùng |[Dm] trao chiếc hôn |[Gm] đầu.

|[Gm] Nhớ khi xưa bao |[Gm] mộng mơ,

|[C] Trên chiếc xe đạp |[Gm] cũ,

|[Cm] Ước mong sao tình |[Dm] yêu mãi không |[Gm] rời