Xe đạp ơi – Ngọc Lễ – Phương Thảo – HAH

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Nhớ khi xưa anh chở em [A]  trên chiếc xe đạp [Em]  cũ

[Am]  Áo ướt đẫm mồ [D]  hôi những [G]  trưa [Em]  hè

[Em]  Nhớ khi xưa bao mộng mơ [A]  trên chiếc xe đạp [Em]  cũ

[Am]  Dưới cơn mưa cùng [D]  nhau dắt [G]  qua [Em]  cầu.

 

[C]  Xe đạp ơi [D]  đã xa rồi còn [Em]  đâu

[C]  Mối tình thơ [D]  thoáng như một giấc [G]  mơ

[Am]  Xe đạp ơi [Em]  những vất vả ngày ấy

[A]  Cho lòng tôi, nhớ thương hoài [B7]  chẳng [Em]  nguôi.

 

[Em]  Quay đều [D]  quay đều [A]  quay đều

[D]  Mối tình [G]  ngày xưa [B7]  yêu dấu

[Em]  Quay đều [D]  quay đều [A]  quay đều

[D]  Nhớ hoài những vòng [Em]  xe.

 

[Em]  Quay đều [D]  quay đều [A]  quay đều

[D]  Mối tình [G]  nghèo đơn [B7]  sơ quá

[Em]  Quay đều [D]  quay đều [A]  quay đều

[D]  Thương hoài những vòng [Em]  xe.

 

[Em]  Nhớ khi xưa anh chở em [A]  trên chiếc xe đạp [Em]  cũ

[Am]  Dưới trăng khuya cùng [D]  trao chiếc [G]  hôn [Em]  đầu

[Em]  Nhớ khi xưa bao mộng mơ [A]  trên chiếc xe đạp [Em]  cũ

[Am]  Ước mong sao tình [D]  yêu mãi [G]  không [Em]  rời.