Xa Rồi Tuổi Thơ

Tone

Đánh giá

 

|[Gm] Khi những mối tình đã |[Gm] qua, <br />

|[Gm] Khi nước mắt đã đi |[Gm] qua. <br />

|[Gm] Tôi nhớ những ngày thơ |[Eb] ấu__<br />

Như là cơn |[F] gió đã xa mất |[Bb] rồi. <br />

|[Gm] Nhớ những tháng ngày ấm |[Gm] êm, <br />

|[Cm] Bên cha bên mẹ dấu |[Cm] yêu.<br />

|[Eb] Câu ru trưa hè miên |[Eb] man__<br />

Chị em thương |[Dm] mến bên nhau sớm |[Gm] chiều. <br />

<br />

|[Gm] Đã qua đi rồi tuổi |[Gm] thơ,<br />

|[Cm] Đã qua đi rồi mộng |[Gm] mơ__<br />

Cuộc đời |[Eb] cuốn tôi |[Cm] đi qua |[D7/F#] bao nhiêu cuộc |[D7] tình. <br />

|[Gm] Đã qua đi rồi tuổi |[Gm] thơ,<br />

|[Cm] Đã qua đi rồi mộng |[Gm] mơ__<br />

Tình yêu |[Eb] đã cho |[Cm] tôi biết |[Cm/A] khổ đau cay |[D7] đắng<br />

|[Cm] Xa rồi những |[Gm] ước mơ xanh thơ ngây,<br />

|[Cm] Xa rồi, xa |[Dm] rồi tuổi |[Gm] thơ. <br />

<br />

|[Gm] Bao năm tháng đã đi |[Gm] qua, <br />

|[Gm] Tôi đã không còn bé |[Gm] thơ. <br />

|[Gm] Tôi mơ thấy thời thơ |[Eb] ấu__ <br />

Như ngàn ánh |[F] nến lung linh |[Bb] hiện về. <br />

|[Gm] Có những cánh diều trắng |[Gm] bay <br />

|[Cm] Xôn xao sân trường cuối |[Cm] thu.<br />

|[Eb] Thương cô thương thầy năm |[Eb] xưa,<br />

Bạn thân nay |[Dm] đã ra đi phương |[Gm] nào. <br />

<br />

|[Gm] Đã qua đi rồi tuổi |[Gm] thơ,<br />

|[Cm] Đã qua đi rồi mộng |[Gm] mơ__<br />

Cuộc đời |[Eb] cuốn tôi |[Cm] đi qua |[Cm/A] bao nhiêu giông |[D7] bão. <br />

<br />

|[Gm] Đã qua đi rồi tuổi |[Gm] thơ,<br />

|[Cm] Đã qua đi rồi mộng |[Gm] mơ__<br />

Tình yêu |[Eb] xóa trên |[Cm] môi tôi |[Cm/A] nụ cười trẻ |[D7] thơ. <br />

|[Gm] Đã qua đi rồi tuổi |[Gm] thơ,<br />

|[Cm] Đã qua đi rồi mộng |[Gm] mơ__<br />

Cuộc đời |[Eb] cuốn tôi |[Cm] đi qua |[D7/F#] bao nhiêu cuộc |[D7] tình. <br />

|[Gm] Đã qua đi rồi tuổi |[Gm] thơ,<br />

|[Cm] Đã qua đi rồi mộng |[Gm] mơ__<br />

Tình yêu |[Eb] xóa trên |[Cm] môi tôi |[Cm/A] nụ cười trẻ |[D7] thơ.<br />

|[Cm] Xa rồi những |[Gm] ước mơ xanh thơ ngây,<br />

|[Cm] Xa rồi, xa |[Dm] rồi tuổi |[Gm] thơ. <br />