Xa rồi mùa đông – Nguyễn Nam

Tone

Đánh giá

 

Tạm [Dm]  biệt, tạm biệt mùa [Bb]  đông

Tạm biệt ánh lửa [Dm]  hồng

Xa [A7]  rồi vòng tay ấm

 

Mùa [Dm]  đông sẽ đi qua

Rồi [Gm]  anh cũng đi xa

Chỉ [A7]  còn lại mình [C]  em

Ngồi hát cùng dòng [F]  sông

Chỉ còn lại mình [A7]  em

Nhớ [C]  về một mùa [Dm]  đông

 

Ôi dòng [Dm]  sông bây giờ tóc gió [Gm]  thôi bay

Ơi mùa [A7]  đông môi hồng chợt nhớ cơn [Dm]  say

Trời không chút [Bb]  nắng

Mây [C]  bay lặng lẽ bên [F]  đời

Xa [Gm]  anh đã mấy đông [Bb]  rồi

Sông [A7]  xưa buồn nhớ cánh chim [Dm]  trời