Xa em tim anh đau lắm – Lê Bảo Bình

Tone

Đánh giá

 

1. Chúng ta đã [Em]  từng, yêu nhau rất chân thành 

Và cũng đã [G]  từng, hạnh phúc ở bên nhau 

Trải qua bao [Em]  nhiêu buồn đau lúc [Bm]  ban đầu 

Để đến cuối [D]  cùng ta [Bm]  vẫn lạc [Em]  mất nhau

 

2. Ở bên [Em]  em chưa được [Bm]  lâu 

Nhưng anh cảm [C]  thấy hạnh [D]  phúc rất [G]  nhiều 

Giờ xa [Em]  nhau lòng anh [D]  đau 

Chắc em [C]  không thể [Bm]  hiểu được [Em]  đâu

 

ĐK: Thật [C]  tâm anh cũng không [D]  muốn thế này 

Vì tình yêu [Bm]  chúng ta đang nồng say [Em]  như vậy 

Mà giờ [C]  xa nhau tim anh [D]  đau lắm 

Em [Bm]  ơi em có hiểu [Em]  không

 

Anh [C]  không thể ở bên [D]  em nữa rồi 

Và cũng [Bm]  không cùng em đi đến [Em]  hết cuộc đời 

Chỉ [C]  cần nhìn thấy em [D]  vui thế này 

Là trong [Bm]  anh hạnh phúc lắm [Em]  rồi