Way Back Home (lời Việt) – Shaun (숀) – LyLy

Tone

Đánh giá

 

 

[Em] Dừng lại một chút [C] thôi, người ngủ [D] say anh đang tìm[G] kiếm

Chẳng[Em] còn điều gì khó [C] khăn để cản [D] ngăn anh tới bên [G] em!

Dù ở [Em] đâu anh cũng sẽ trở[C] về, đừng [D] buồn nhé [G] em

Để gặp[Em] được chính[C] em là điều đầu [D] tiên khiến anh trở về [G] nhà

 

[Em] Anh đã cố[C] gắng cất giấu yêu[D] thương,mà sao nước [G] mắt không ngừng [Em] được

Em như cơn [C] gió thấp thoáng đâu [D] đây, nỗi nhớ[G] mang em về bên [Em] cạnh

Quá khứ ấy[C] rất khó để quên[D] đi, còn[G] nguyên vẹn như lúc trước,[Em] oh…[C] oh oh [DG] 

 

Giữa con[Em] đường tìm người mà anh[C] yêu, ký ức [D] quay về trong vô[G] vọng

Tự dặn [Em] lòng là mình phải quên[C] đi, (để rồi) càng [D] muốn xóa đi càng in [G] hằn

Dừng chân[Em] phía cuối con[C] đường,mà[D] sao anh không thể tìm [G] thấy

Dừng[Em] lại[C] , dừng[D] lại[G] !

 

[Em] Chậm lại một chút [C] thôi, người ngủ [D] say anh đang tìm[G] kiếm

Chẳng[Em] còn điều gì khó [C] khăn để cản [D] ngăn anh tới bên [G] em!

Dù ở [Em] đâu anh cũng sẽ trở[C] về, đừng [D] buồn nhé [G] em

Để gặp[Em] được chính[C] em là điều đầu [D] tiên khiến anh trở về [G] nhà

 

Rồi bỗng không[Em] gian tĩnh lặng ở nơi[C] anh, ký [D] ức vô tình quay trở[G] lại

Chạm vào màn [Em] đêm anh say hay [C] mơ, mà hình [D] bóng em luôn luôn hiện [G] về

Chặng[Em] đường phía trước thiếu [C] em, buồn [D] đau em có hiểu [G] thấu

Đừng[Em] [C] , đừng[D] đi[G] 

[Em] Dừng lại một chút [C] thôi, người ngủ [D] say anh đang tìm[G] kiếm

Chẳng[Em] còn điều gì khó [C] khăn để cản [D] ngăn anh tới bên [G] em!

Dù ở [Em] đâu anh củng sẽ trở[C] về, đừng [D] buồn nhé [G] em

Để gặp[Em] được chính[C] em là điều đầu [D] tiên khiến anh trở về [G] nhà

 

[C] Một mình ôm những vấn[D] vương, em giờ ở đâu

[Em] Hãy để anh cứ nhớ nhung,[D] để gặp được em mà

[Em] Anh đã mất đi tất [C] cả, [D] giờ một người một thế[G] giới

 

Khi ánh[Em] sáng đi khỏi nơi [C] này, xin[D] hãy ôm lấy [G] anh ...

 

[Em] Chậm lại từng phút [C] giây, thời gian [D] ơi có thể dừng [G] mãi

Để[Em] được nhìn thấy [C] em, chẳng thể[D] chia xa nhau được[G] 

Người anh[Em] yêu ở trên thế[C] gian này, chỉ[D] một mình em [G] thôi

Hãy[Em] trở về với[C] anh, anh vẫn[D] luôn nơi đây đợi[G] người