Walk On Da Street – 16 Typh – 16 BrT

Tone

Đánh giá

 

 

[Fm] Yeah , We just do our thang. Walk on da street babe

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

 

White [Fm] T cùng dad hat. Graffiti dùng fat cap 

[Fm] Hater thấy là khép nép Shut up đừng có bép xép 

[Fm] Xuống phố là bảnh bao gặp anh em và swag swag ( we move ) 

[Fm] Tự tin và mạnh bạo Gang Gang như trong red dead (we gang) 

 

[Fm] Tụ tập nguyên Gang trong hood bật beat xog loop rồi đi bộ freestyle 

[Fm] Mai phải lên show cho good nó sẽ phải lưu bút giờ phải cố đi hải 

[Fm] Phải làm cho nó vĩ đại họ nói bạn có khí khái 

[Fm] Đam mê đâu phải vì ai keep it real thì không có gì sai !

 

[Fm] Rap đâu phải thi tài ? Đắt show mà nghỉ hoài 

[Fm] Có gì đâu mà nghĩ mãi trong stu anh trap flow như T.I (Tip)

[Fm] Sống một đời cho cống hiến để lại tiếng thơm giống chú Chí Tài (legend) 

[Fm] Lịch sử sẽ ghi lại Nigg và Brt là những bậc kì tài!!(Best Dou)

 

[Fm] Beat on khi ta đi xuống phố tin bản thân chứ không tin tướng số 

[Fm] Giàu nghèo hay những lần sướng khổ cứ chill đi và hãy tận hưởng nó (Skrtt) 

[Fm] Nắng ấm hay là đêm sương mờ (no prob) Vần câu là nơi ta nương nhờ (its real) 

[Fm] Homie ngang vai và tương trợ (lets go) Đi lên từ những con đường nhỏ (we move)

 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat

[Fm] More time on my wrist more rhyme in my list 

[Fm] Play this game i have no cheat busy work no time for b*tch 

[Fm] Going through, my way is lit you dont know I'm gonna rich 

 

[Fm] Young Hussle T Y P. They wanna belike me (hmm)

[Fm] Dope songs, real swag . Shout out to my G (respect) 

[Fm] Big jeans, White T 16 my team (gang)

[Fm] Keepin my dream treatin' her like Queen 

[Fm] Vẫn cứ làm việc xog rồi chơi rap mang niệm tự hào đến một nơi khác (hometown)

[Fm] Có thằng văn phòng, có thằng facetatt anh em tao khệnh như là A$AP

[Fm] Tiếp tục cống hiến để được đi lên 16 Northside giờ đã ghi tên 

[Fm] Mọi người quý mến, chụp ảnh kí tên thành công đang đến, Homie đi bên!

 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

[Fm] Walk on da street never stuck on da beat 

 

[Fm] Không để cho vần câu phai mờ. Flow uyển chuyển như là BMX 

[Fm] Old school in a low rider. Trông hơi hư nhưng mà chị em thích:3

[Fm] Có cơ hội là hôn ngay kí thêm vài hợp đồng trong hôm nay 

[Fm] (Đẹp trai mà nhát gái) 16 TYPH ALL DAY. BRT ON MY WAY! (x2)