Wait – Oringchains

Tone

Đánh giá

 

|1 |8

|[Dm] _Phải có những phút |[Bbsus2] chờ đợi

|_Thì ta mới biết được rằng |[F] _Thế giới không [C]  có em.. |_sẽ ra sao

|[Dm] _Và dù cho em có ôm [Bbsus2]  lấy tôi

|_Cũng sẽ không bao giờ chặt quá |[F] _Bởi vì em.. [C]  bởi vì|iiii tôi...

 

|[Dm] _Nhiều điều muộn màng quá [Bbsus2]  xa vời, 

|_Những lúc yếu [F]  đuối một mình ngày |mai, liệu còn [C]  chút |nào?

Uh thì|iii... [Dm]  Đã có lúc đôi ta thuộc [Bbsus2]  về nhau|uuuu

Nhưng nay em không [F]  muốn có tôi trong |đời

Dù là có.. lại [C]  gần|nnn nhau, sẽ đi về |[Dm] đâu?

|26 |32

|[Dm] _Chỉ có cơn mưa [Bbsus2]  ở lại, |_và những kí ức tồn tại

|[F] _Thoáng chốc như [C]  giấc mơ |_vụt mất trong đêm

|[Dm] _Và làn sương như [Bbsus2]  dẫn ta bước |đi

Cứu rỗi những [F]  tháng ngày lạnh giá|aaaa, chợt nhật [C]  ra chẳng còn|nnn ai

 

|[Dm] _Chờ đợi một điều quá [Bbsus2]  xa vời|iiii

Những phút yếu [F]  đuối một mình ngày |mai, liệu còn |[C] chút nào?

[Dm]  Bởi |vì đã có những yêu thương chợt tàn |phai

[Bbsus2]  Ta buông tay không níu [F]  giữ nhau trong |đời

Một giọt nước làm [C]  tràn|nnnn ly... |_

 

[Dm]  Dù chỉ còn lại một |giấc mơ đẹp

[Bbsus2]  Dù chỉ còn lại một |chút những [F]  ấm áp [C]  ngọt ngào, đừng quá đắm |say

Và rồi khi nhận |[Dm] raaaa, vươn đôi tay như [Bbsus2]  muốn |níu kéo điều gì

Nhưng [F]  sao xa |quá bỗng thấy như [C]  ta chìm vào vòng |xoáy

Cuộc sống cứ trôi [Dm]  bao |ngày 

Solo từ ô nhịp |58 |88

[Dm]  Dù chỉ còn lại một |giấc mơ đẹp

[Bbsus2]  Dù chỉ còn lại một |chút những [F]  ấm áp [C]  ngọt ngào, đừng quá đắm |say

Và rồi khi nhận |[Dm] raaaa, vươn đôi tay như [Bbsus2]  muốn |níu kéo điều gì

Nhưng [F]  sao xa |quá bỗng thấy như [C]  ta chìm vào vòng |xoáy

Cuộc sống cứ trôi [Dm]  bao |ngày 

|98 |105 ||