Vùng Đất Linh Hồn – The Cassette – The Cassette

Tone

Đánh giá

 

 

 

capo 1

[Em] 

 

[Em] Tôi muốn [C] hái những vì [G] sao

[Em] Tôi muốn [C] nhìn đây đại [G] dương

[Em] Cho tôi [C] thêm những khát [G] khao

[Em] Cho tôi [C] xin thêm tình [G] thương

 

Rồi tôi [Em] đi.. [C] .... [G] i

Và [Em] đi… [C] ... [G] i

 

[Em] Tôi vẫn [C] chưa thể nào [G] quên

[Em] Những nếp [C] nhăn đã hằn [G] in

[Em] Bao nhiêu [C] năm vẫn cứ [G] thế

[Em] Kể những [C] câu chuyện ngày [G] xưa

 

Rồi tôi [Em] đi.. [C] .... [G] i

Và [Em] đi… [C] ... [G] i

Rồi tôi [Em] đi.. [C] .... [G] i

Và [Em] đi… [C] ... [G] i

 

Giờ tôi đã ở [Em] nơi [C] rất xa [G] 

Chỉ còn lại những [Em] câu [C] thật thà [G] 

Hạt sao vẫn nối [Em] đuôi [C] nhau rơi [G] 

Màn sương thật khẽ [Em] dắt tôi [C] về nơi [G] ...

Vùng đất linh hồn [Em] 

 

[Em] 

 

[Em] Tôi đã [C] thấy đau thật [G] đau

[Em] Tôi đã [C] đi mau thật [G] mau

[Em] Không mông [C] lung không nhớ [G] nhung

[Em] Dẫu có [C] ai đang gọi [G] theo

 

Vì giờ tôi đã ở [Em] nơi [C] rất xa [G] 

Chỉ còn lại những [Em] câu [C] thật thà [G] 

Hạt sao vẫn nối [Em] đuôi [C] nhau rơi [G] 

Màn sương thật khẽ [Em] dắt tôi [C] dắt tôi [G] ...

 

Solo

[Em] x7

 

Giờ tôi đã ở [Em] nơi [C] rất xa [G] 

Chỉ còn lại những [Em] câu [C] thật thà [G] 

Hạt sao vẫn nối [Em] đuôi [C] nhau rơi [G] 

Màn sương thật khẽ [Em] dắt tôi [C] về nơi [G] ...

 

La la la [Em] la… 

[C] La la [G] la..