Vui trọn đêm nay – Nguyễn Hoài Anh

Tone

Đánh giá

 

[Bm]  Bao con tim hôm nay cùng hoà chung muôn tiếng hát

Và [G]  bao con tim hôm nay chung niềm đam mê bốc cháy

Nào [D]  hãy hát lên nào [Bm]  hãy nắm lấy tay nhau

[A]  Hãy sống vui trọn đêm [Bm]  nay

[A]  Nào hãy sống vui trọn đêm [Bm]  nay

[D]  Ô ô [Bm]  ồ ố [D]  ô

[A]  Ô ô [Bm]  ồ ố [D]  ô

 

[G]  Hãy trút hết những nỗi ưu phiền

Còn [A]  vương trong con tim ta

Chỉ [G]  thấy có những ánh mắt môi cười

Và niềm [A]  vui hân hoan nơi đây

[A]  Hãy sống vui trọn đêm [Bm]  nay

[A]  Nào hãy sống vui trọn đêm [Bm]  nay

[D]  Ô ô [Bm]  ồ ố [D]  ô

[A]  Ô ô [Bm]  ồ ố [D]  ô