Vừa Biết Dấu Yêu

Tone

Đánh giá

 

 

Verse:

|[F#m] Tóc ai bay ngang |[A] lưng trời

|[D] nhớ đem [E] mây về |[F#m] trần đấy nhé |

|[Bm] Áo ai bay thênh thang |[Bm/G#] __ đồi

|[C#] vực sâu hé môi |[F#m] cười_

|[F#m] Mắt ai xa lung linh |[A] đèn

|[D] dỗ chiêm [E] bao cuộc |[F#m] tình mới đến_

|[Bm] Phố ai quen ai xa |[Bm/G#] __lạ

|[C#7] đẹp hơn mỗi ngày |[F#m] qua_

 

|[A] Em cho ta yêu thương |[E/G#] tình cờ

|[Bm] nuôi cho tóc xanh |[A] lại_

|[F#m] Những âm u vừa |[Bm] chớm đã |[C#7] tan đi |[F#m] nhẹ_

|[A] Em cho ta vô |[E/G#] tư tình cờ

và |[Bm] tô son những đêm |[A] dài_

|[F#m] Những sớm mai tỉnh |[Bm] giấc

đời |[C#7] thành vườn |[F#m] hoa_

 

Chorus:

|[F#m] __Phố quanh và |[C#7] phố dài_

|[C#7] __Phố em vừa |[F#m] giấu [E] hài_

|[D] __Vừa một bàn |[G#] chân bình |[C#7] yên___ [C#7] ___

|[F#m] __Gió đêm về |[C#7] gió mừng_

|[C#7] __Gió reo lòng |[F#m] tưng [E] bừng__

|[D] __Thấy ta vừa |[G#] biết dấu |[C#7] yêu |[C#7] hồn tinh |[F#m] khôi_