Vợ thằng Đậu – Võ Thiện Thanh

Tone

Đánh giá

 

[Gm]  Na nà na na ná ná na na [C]  nà nà nà na na

Na nà na na [Gm]  ná ná na na [C]  nà nà nà na na

 

1. [Gm]  Má nó ơi ra đây tui biểu coi

[C]  Má nó đâu trưa trầy trưa trật rồi

[Gm]  Giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong

[C]  Làm gì mà như vợ thằng Đậu vậy.

 

[Gm]  Na nà na na ná ná na na [C]  nà nà nà na na

Na nà na na [Gm]  ná ná na na [C]  nà nà nà na na

 

2. [Gm]  Con út đâu ra đây tao biểu coi

[C]  Nói đi tìm thằng hai về thăm nước ruộng

[Gm]  Làm gì mà nãy giờ không lẹ đi

[C]  Làm gì mà như vợ thằng Đậu vậy.

 

ĐK:

Mình [Gm]  ơi sớm [Bb]  chiều dãi dầu nắng [Eb]  mưa

Tui [C]  đi cùng nương sổ [Gm]  mùa

Tui [C]  đi giăng câu giữa [D7]  trưa

Mình [F]  đi lấy xuồng chèo ngược nhánh [D7]  sông

Nhớ [Bb]  tìm một ít bống [Eb]  kho, nấu [C]  cơm rồi tôi sẽ [Gm]  về

Nhớ [C]  không mình ơi mình [Gm]  ơi.