Vô tâm hay vô tình – Phạm Trưởng

Tone

Đánh giá

 

Anh [Em]  đã suy nghĩ thật nhiều anh [Am]  cũng đau đớn thật nhiều

Chuyện tình [D]  yêu đôi ta sao [G]  mà nhiều ngang [B7]  trái?

Anh [Em]  với tay hái cuộc tình không [Am]  biết thương xót phận mình

Vậy mà [D]  em vô tâm buông [B7]  lời làm tan nát tim [Em]  anh

 

Khi bên [C]  anh em nói chỉ [Bm]  có anh 

Nhưng trong [D]  trái tim vẫn nhớ bóng [Em]  hình ai

Em cho [C]  anh bao say đắm và [Bm]  đắng cay 

Phút chia [D]  ly ngày xưa đó chỉ là một dĩ [G]  vãng, em hãy [B7]  quên

 

Em vô [Em]  tư, em vô tâm, em vô tình làm con tim anh tan [Am]  nát

Nếu cảm [D]  thấy không thể quên cuộc tình xưa sao còn đến đây làm [G]  chi?

Anh xin [Em]  em, anh xin em, xin em đừng làm con tim anh đau [Am]  nữa

Nói cứ [D]  nói câu thuỷ chung mà trong em vẫn còn nhớ đến bóng hình [G]  ai?

Bao đau [C]  thương mà em trao anh xin chấp [B7]  nhận vì đã quá [Em]  yêu em

 

[C]  Trong cuộc tình của [D]  hai chúng ta 

Làm sao biết trước những [Em]  cay đắng như [C]  vậy

Anh chấp nhận là người đến [D]  sau nhưng sao em [C]  em

 

Hát tăng ½ tone lên [Fm] 

 

Em vô [Fm]  tư, em vô tâm, em vô tình làm con tim anh tan [Bbm]  nát

Nếu cảm [Eb]  thấy không thể quên cuộc tình xưa sao còn đến đây làm [Ab]  chi?

Anh xin [Fm]  em, anh xin em, xin em đừng làm con tim anh đau [Bbm]  nữa

Nói cứ [Eb]  nói câu thuỷ chung mà trong em vẫn còn nhớ đến bóng hình [Ab]  ai?

Bao đau [Db]  thương mà em trao anh xin chấp [C7]  nhận vì đã quá [Fm]  yêu em