Vợ ơi anh đã sai rồi – Quái Vật Tí Hon – HAH

Tone

Đánh giá

 

|[C]  |[G/B]  |[Em]  |[Am]  |[F]  |[C]  |[Dsus2]  |[G] 

|[C]  |[G/B]  |[Em]  |[Am]  |[F]  |[C]  |[G]  |[C]  |[C] 

 

|_Là |[C] bạn hay là |[G/B] bè, mình |[Em] cùng nhau lè |[Am] nhè

Cho |[F] nhau câu vè câu |[C] đối, bạn |[G] ơi tôi đã say |[C] rồi

|[C] _Kẻ |[C] thù ta là |[G/B] đời, bạn |[Em] của ta là |[Am] trời

Đêm |[F] nay buông trời ôm |[C] đất, vợ |[G] ơi anh vẫn chưa |[C] về 

 

|[C] _Vợ |[C] gọi ta là |[G/B] bồng, đời |[Em] gọi ta là |[Am] bột 

Đêm |[F] nay không cần đan |[C] áo

Yêu quạt |[G] mo yêu những trưa |[C] 

|[C] _Dặm |[C] đường xa_|[G/B]  rồi |[Em7] bỏ quên |[Am] một điều

Công |[F] ơn sinh thành nuôi |[C] nấng

Men rượu |[G] cay quên bát cơm |[C] đầy

 

|[C] _Một |[C] ngày như |[G/B] mọi ngày, đời |[Em] gọi ta |[Am] gục vùi

Mai |[F] sau khi đời thức |[C] giấc những gì |[G] thân yêu bỏ đi |[C] rồi

 

|[C] _Là |[C] rượu hay |[G/B] là người, người |[Em] bỏ ta thật |[Am] rồi

Đêm |[F] nay soi mình trong |[C] chén, rượu |[G] ơi ta đã say |[C] rồi

|[C] _Là |[C] rượu hay |[G/B] là người, người |[Em] bỏ ta |[Am] thật rồi

Đêm |[F] nay soi mình trong |[C] chén, rượu |[G] ơi ta muốn |[C] quay về

|[C] _Là |[C] rượu hay là |[G/B] người, người |[Em] bỏ ta thật |[Am] rồi

Đêm |[F] nay soi mình trong |[C] chén, vợ |[G] ơi anh đã sai |[C] rồi

|[G/B]  |[Em]  |[Am]  |[F]  |[C]  |[G]  |[C]