Việt Nam ơi

Tone

Đánh giá

 

|[Bm]  |[Bm]  |[D]  |[A] 

 

|[D] _Việt Nam hỡi_|[Bm] , Việt Nam ơi_|[A] _Tự hào 

|[G] hát mãi [A] lên Việt Nam 

|[D] ơi Việt Nam hỡi_|[Bm] , Việt Nam ơi_|[A] _Tự hào 

|[G] hát mãi [A] lên Việt Nam |[D] ơi

 

|[Bm]  |[Bm]  |[D]  |[A] 

 

 

|[D/G] Bước giữa nắng tràn Đường |[A] phố nơi tôi ở

Từ thơ |[Bm] bé, đã quen_|[A] _

 

|[D/G] Giữa đất nước này

Niềm |[A] tin luôn căng tràn

Đừng lo |[Bm] lắng, cười lên_|[A] 

 

Verse `

Và |[D/G] gió, qua tán_|[A]  cây

Hoà trong |[F#m] tiếng trẻ thơ đùa |[Bm] vui cười

Và |[D/G] nắng, trên |[A] lá reo

Ngày xanh |[D/G] tươi sáng [A] Việt Nam hỡi!_|[D] _

 

ĐK: |[A] _Từ nơi đồng |[Bm] xanh thơm hương lúa

Về nơi nhà |[A] cao xe giăng phố

Hoà một niềm |[G7M] tin reo [A] ca (eh |[D]  oh eh oh)

 

[A] _Từ nơi đảo |[Bm] xa mênh mông sóng

Về nơi đồi |[A] cao bay mây trắng

Một vòng |[G] tay nối [A]  trọn Việt Nam_|[D] _

 

Verse 2

Bao la đất |[Bm] trời, quê hương xanh |[F#m] ngời

Xoè tay |[G]  đón nắng [A]  mai cười trong |[D] mắt

Bao nhiêu |[Bm] con người, chung tay |[F#m] xây đời

Niềm tin |[G] nơi một [A] Việt Nam |[D] sáng tươi

 

Việt Nam hỡi_|[Bm] , Việt Nam ơi_|[A] _Tự hào 

|[G] hát mãi [A] lên Việt Nam |[D] ơi 

Việt Nam hỡi_|[Bm] , Việt Nam ơi_|[A] _Tự hào 

|[G] hát mãi [A] lên Việt Nam |[D] ơi

 

|[Bm]  |[G]  |[D]  |[F#m] 

|[Bm]  |[A]  |[A] 

 

Và |[D/G] gió, qua tán_|[A]  cây

Hoà trong |[F#m] tiếng trẻ thơ đùa |[Bm] vui cười

Và |[D/G] nắng, trên |[A] lá reo

Ngày xanh |[D/G] tươi sáng [A] Việt Nam hỡi!_|[D] _

 

ĐK: |[A] _Từ nơi đồng |[Bm] xanh thơm hương lúa

Về nơi nhà |[A] cao xe giăng phố

Hoà một niềm |[G7M] tin reo [A] ca (eh |[D]  oh eh oh)

 

[A] _Từ nơi đảo |[Bm] xa mênh mông sóng

Về nơi đồi |[A] cao bay mây trắng

Một vòng |[G] tay nối [A]  trọn Việt Nam_|[D] _

 

ĐK -> Verse 2

 

ĐK: |[A] _Từ nơi đồng |[Bm] xanh thơm hương lúa

Về nơi nhà |[A] cao xe giăng phố

Hoà một niềm |[G7M] tin reo [A] ca (eh |[D]  oh eh oh)

 

[A] _Từ nơi đảo |[Bm] xa mênh mông sóng

Về nơi đồi |[A] cao bay mây trắng

Một vòng |[G] tay nối [A]  trọn Việt Nam_|[D] _