Việt Nam ơi ngày vui đã tới – Hoàng Thi Thơ

Tone

Đánh giá

 

1. [Am]  Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều 

Để mừng ngày [F]  vui ôi, ôi ngày vui đã [Em]  tới 

Người [Am]  ơi ngày vui đã [Em]  tới trên quê hương [Am]  ta

 

[Am]  Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều 

Để mừng chiến [F]  tranh ôi, ôi Chiến tranh đã [Em]  dứt 

Người [Am]  ơi hoà bình đã [Em]  tới trên quê hương [Am]  mình

 

ĐK: Việt Nam [Am]  ơi, ơi Việt Nam [Em]  ơi

Việt Nam [Am]  ơi, ơi Việt Nam [C]  ơi 

Vỗ tay vang trời chiến tranh tan rồi mừng mừng tủi [Am]  tủi 

Bầu trời Việt [F]  Nam không còn mây [Em]  khói 

Lòng người Việt [F]  Nam không còn đêm [Em]  tối

 

Việt Nam [Am]  ơi, ơi Việt Nam [Em]  ơi

Việt Nam [Am]  ơi, ơi Việt Nam [C]  ơi 

Vỗ tay reo cười vỗ tay vui mừng cuộc đời diệu [Em]  vợi 

Ðường quê thơm [Dm]  ngát với muôn loài [Am]  hoa 

Trời quê huyên [Em]  náo với muôn bài [Am]  ca 

 

2. [Am]  Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều

Cùng mừng đàn [F]  chim ôi, ôi đàn chim đã [Em]  tới 

Kìa [Am]  kìa đàn chim đã [Em]  tới chim reo hoan [Am]  ca

 

[Am]  Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều 

Cùng hòa tiếng [F]  a ôi, ôi tiếng ca vui [Em]  quá 

Này [Am]  mừng hoà bình [Em]  đã tới trên quê hương [Am]  mình