Viên Đá Nhỏ

Tone

Đánh giá

 

 

Ver 1

Lặng nhìn không |[G] gian nơi đây lần cuối khi,

Mai em |[D] phải ra đi về chốn xa,

Nặng một |[Em] hành trang trong tim có bao nhiêu tâm |[Bm] tư lúc này,

Bởi em còn |[C] giấu yêu thương từ bấy lấu,

Mai không |[Bm] gặp nhau nữa [Em] rồi

Sẽ mãi |[Am7] mãi anh không hề hay biết |[D] em là,

 

Người bạn thân |[G] bao năm qua cùng sớt chia,

Bao vui |[D] buồn nhưng em còn giấu anh,

Là một |[Em] niềm yêu thương em giữ cho riêng em |[Bm] lâu lắm rồi

Rồi gặp lại |[C] nhau bao lâu nào biết đâu,

Em không |[Bm] đành vùi sâu rồi day dứt,

Nhờ |[C] lời ca nương vào gió vi vu tìm |[D] anh.

 

ĐK :

Thì thầm rằng |[G] em yêu anh hơn như thế,

Ngày |[D] qua em như viên đá kia vờ |[Em] vô tư

nhưng lao đao biết mấy khi |[Bm] thấy em buồn

Vờ rằng |[C] mình yêu trăng sao và hát ca,

Em lo |[Bm] sợ nhìn sâu vào đôi [Em] mắt,

Lời |[Am7] tình chôn sâu lại vỡ ra thành |[D] câu

 

Tạm biệt người |[G] em yêu thương em đi nhé !

Cần |[D] chi yêu thương được đáp trao,

Cần |[Em] anh vui cho riêng anh vui với giấc |[Bm] mơ anh chọn,

Và rồi ngày |[C] mai em đi về chốn xa,

Nghe |[Bm] lòng bình yên hay [Em] xót xa,

Hạt |[Am7] mưa kia rơi vô tư sao nữa làm |[D] cay khóe mi trong màn |[G] _đêm.||

2:37

3:06

 

Ver 2

Người bạn thân |bao năm qua cùng sớt chia,

Bao vui |buồn nhưng em còn giấu anh,

Là một |niềm yêu thương em giữ cho riêng |mình anh

Rồi gặp |lại nhau bao lâu nào biết đâu,

Em không |đành vùi sâu rồi day dứt,

Nhờ |lời ca nương vào gió vi vu tìm |anh.

 

ĐK :

Thì thầm rằng |em yêu anh hơn như thế,

Ngày |qua em như viên đá kia vờ |vô tư nhưng lao đao biết mấy khi |thấy anh buồn

Vờ rằng |mình yêu trăng sao và hát ca,

Em lo |sợ nhìn sâu vào đôi mắt,

Lời |tình chôn sâu lại vỡ ra thành |câu

 

Tạm biệt người |em yêu thương em đi nhé!

Cần |chi yêu thương được đáp trao,

Cần |anh vui cho riêng anh vui với giấc |mơ anh chọn,

Và rồi ngày |mai em đi về chốn xa,

Nghe |lòng bình yên hay xót xa,

Hạt |mưa kia rơi vô tư sao nữa làm |cay khóe mi trong màn |_đêm.

 

Ver 3: = Ver 1

4:55

 

ĐK :

Thì thầm rằng |em yêu anh hơn như thế,

Ngày |qua em như viên đá kia vờ |vô tư nhưng lao đao biết mấy khi |thấy em buồn

Vờ rằng mình |yêu trăng sao và hát ca,

Em lo |sợ nhìn sâu vào đôi mắt,

Lời |tình chôn sâu lại vỡ ra thành |câu

 

Tạm biệt người |em yêu thương em đi nhé !

Cần |chi yêu thương được đáp trao,

Cần |anh vui cho riêng anh vui với giấc |mơ anh chọn,

Và rồi ngày |mai em đi về chốn xa,

Nghe |lòng bình yên hay xót xa,

Hạt |mưa kia rơi vô tư sao nữa làm |cay khóe mi trong màn |_đêm.

 

Ver 4:

8:17

ĐK :

Plus:

 

Và rồi ngày |mai em đi về chốn xa,

Nghe |lòng bình yên hay xót xa,

Hạt |mưa kia rơi vô tư sao nữa làm |cay khóe mi trong màn |_đêm.