Vì Yêu Là Nhớ

Tone

Đánh giá

 

Intro

[G] _ |[C] _ |[G]  |[F]  |[G]  |[Em] 

|[Am]  |[F]  |[F]  |[Fm]  |[Fm] 

 

|[C] Anh..tựa |[G/B] ánh dương và mây |[F] xanh

Đến |[G] đây xóa [F] tan giá |[Em] lạnh

Ở tận |[Am] sâu trong trái tim |[Dm] này oh |[G] oh

 

|[C] Anh..tựa |[G/B] ly cà phê sớm |[F] mai

Cho |[G] ngày nhẹ [F] trôi mỗi |[Em] khi em nhấp |[Am] môi

Một nụ hôn |[Bb] khi ta trao về |[Bb] nhau

Đời mãi sẽ không |[G] phai |[G] _

 

Chorus

Vì yêu là |[C] nhớ vì yêu là |[Em] 

Một lần gặp |[F] gỡ đã thấy đắm say |[G] một đời

[F] Nhiều năm trôi |[Em] qua cũng sẽ không phôi |[Am] pha

Nguyện cầu hạnh |[Dm] phúc mãi bên đôi |[G] ta

 

Tình yêu là |[C] thế tình yêu là |[Em] thế

Nhiều lần buồn |[F] bã đã khiến trái tim |[G] nghi ngờ

[F] Đừng vội yêu |[Em] nhau vội đến rồi |[Am] đi

Thế gian còn |[Dm] nhiều tương tư 

|[Dm] _Thế nhưng lại |[G] chờ mong mỗi anh |]thôi

 

Vì yêu là |[C] nhớ vì yêu là |[Em] 

Một lần gặp |[F] gỡ đã thấy đắm say |[G] một đời

[F] Nhiều năm trôi |[Em] qua cũng sẽ không phôi |[Am] pha

Nguyện cầu hạnh |[Dm] phúc mãi bên đôi |[G] ta |[A] 

 

LÊN 1 TONE

Vì yêu là |[D] nhớ vì yêu là |[F#m] 

Một lần gặp |[G] gỡ đã thấy đắm say |[A] một đời

[G] Nhiều năm trôi |[F#m] qua cũng sẽ không phôi |[Bm] pha

Nguyện cầu hạnh |[Em] phúc mãi bên đôi |[A] ta

 

Tình yêu là |[D] thế tình yêu là |[F#m] thế

Nhiều lần buồn |[G] bã đã khiến trái tim |[A] nghi ngờ

[G] Đừng vội yêu |[F#m] nhau vội đến rồi |[Bm] đi

Thế gian còn |[Em] nhiều tương tư

 

|]_Thế nhưng lại |[A] chờ mong mỗi anh |]thôi

Vì yêu |[D] anh. |