Vì tôi còn sống

Tone

Đánh giá

 

Vòng hợp âm: 

|[C]  |[G]  |[Am]  |[F] [Fm] 

 

1. |[C] _Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình |[G] ngu  si

Rằng không  biết làm |[Am] gì không biết cần chi không  biết mình là |[F] ai [Fm] 

|[C] _Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn |[G] vẫn thế

Đầu vẫn  rối bù |[Am] xù thân bé ú nu, ú  nu. ú |[F] ù yeah

 

ĐK:

Cứ sai |[C] đi vì cuộc đời cho phép cứ yêu |[G] đi dù rằng mình ngu si

Ai lừa |[Am] ai, ai hờn ai ai giận ai, ai thù ai cho |[F] qua đi.

Cứ đam |[C] mê dù nhiều người cười chê và cứ vui |[G] lên

Vì ta |[Am] không..... cô |[F]  đơn

Vì tôi còn |[C] sống vì tôi còn |[G] hát lên

Vì tôi còn |[Am] viết lên bao điều trong lòng |[F] tôi.

 

|[C] _Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn |[G] vẫn thế

Đầu vẫn  rối bù |[Am] xù thân bé ú nu, ú  nu. ú |[F] ù yeah

 

ĐK:

Cứ sai |[C] đi vì cuộc đời cho phép cứ yêu |[G] đi dù rằng mình ngu si

Ai lừa |[Am] ai, ai hờn ai ai giận ai, ai thù ai cho |[F] qua đi.

Cứ đam |[C] mê dù nhiều người cười chê và cứ vui |[G] lên

Vì ta |[Am] không..... cô |[F]  đơn

Vì tôi còn |[C] sống vì tôi còn |[G] hát lên

Vì tôi còn |[Am] viết lên bao điều trong lòng |[F] tôi.

 

|[C]  |[G]  |[Am]  |[F] [Fm] 

 

2. |[C] _Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình |[G] là  ai

Nhờ ai  đó gần |[Am] bên ai đó hát lên những bài ca tôi |[F] viết.

 

ĐK:

Cứ sai |[C] đi vì cuộc đời cho phép cứ yêu |[G] đi dù rằng mình ngu si

Ai lừa |[Am] ai, ai hờn ai ai giận ai, ai thù ai cho |[F] qua đi.

Cứ đam |[C] mê dù nhiều người cười chê và cứ vui |[G] lên

Vì ta |[Am] không..... cô |[F]  đơn

Vì tôi còn |[C] sống vì tôi còn |[G] hát lên

Vì tôi còn |[Am] viết lên bao điều trong lòng |[F] tôi.

 

Vì tôi còn |[C] sống vì tôi còn |[G] hát lên

Vì tôi còn |[Am] viết lên bao điều trong lòng |[F] tôi. [Fm] 

 

Vì tôi còn |[C] sống tà lá ta