Vì tạm biệt là từ buồn nhất – Hamlet Trương

Tone

Đánh giá

 

Vì tạm [Dm]  biệt là một từ buồn [F]  nhất

Nên nhiều [C]  khi đưa em về anh thường [Dm]  hẹn lần sau

Thật nhiều [Dm]  lần và nhiều lần sau [F]  nữa

Nghe trái [C]  tim mình vui nói sao [F]  vừa.

 

Vì tạm [Dm]  biệt là một từ buồn [F]  nhất

Nên giờ [C]  ta chia tay rồi, anh còn [Dm]  hẹn lần sau

Được gặp [Dm]  lại và được nhìn em [F]  mãi

Tình yêu [C]  đầu và duy nhất của [Dm]  anh.

 

Dù anh không nói [Dm]  ra lòng anh còn thiết [Am]  tha

Thì từ [Bb]  đó cũng đã mãi [C]  khắc tên người [F]  giữa linh hồn

Cuộc đời [Gm]  anh giờ chỉ buồn và buồn [Am]  hơn

Vì anh [Bb]  biết sẽ mãi mãi chẳng quên được [C]  em.

 

Ngày em quay bước [Dm]  đi ngày lệ cay khoé [Am]  mi

Và từ [Bb]  đó anh cũng đã [C]  chết đi một [F]  nửa cuộc đời

Thầm mong [Gm]  cho người em chọn yêu sau [Am]  đó

Sẽ cho [Bb]  em được điều mà [C]  anh không [Dm]  có.